Kindergeneeskunde - informatie polikliniek

Inleiding

Uw kind is verwezen naar een kinderarts. Er werken zeven kinderartsen in Nij Smellinghe.
Ze houden spreekuur op de polikliniek Kindergeneeskunde (route 137) en behandelen kinderen die zijn opgenomen op de Kinderafdeling (route 35).
Op de polikliniek werken ook vijf specialistisch verpleegkundigen: twee kinderurotherapeuten, een kinderlongverpleegkundige en twee kinderdiabetesverpleegkundigen. De specialistisch verpleegkundigen begeleiden patiënten en hun ouders via een eigen spreekuur. Ze geven uitleg, advies en instructie op hun vakgebied.
De kinderartsen en specialistisch verpleegkundigen worden ondersteund door vijf secretaresses.

Gang van zaken

Na het eerste polikliniekbezoek wordt vaak een vervolgafspraak gemaakt; dit kan weer een afspraak op de polikliniek zijn of een telefonisch consult. Tijdens zo’n vervolgafspraak wordt besproken hoe het nu gaat met het kind. Ook kunnen eventuele onderzoeksuitslagen worden besproken of kan het effect van eventueel voorgeschreven medicijnen worden geëvalueerd.

Als er aanvullend onderzoek wordt verricht (bijvoorbeeld een foto of laboratoriumonderzoek) wordt er vaak meteen een datum met u afgesproken wanneer u de secretaresse kunt bellen voor het vernemen van de (eerste) uitslagen. Soms besluit de kinderarts u persoonlijk te bellen.

Als tussentijds de klachten waarvoor uw kind verwezen is, veranderen (toenemen) en u wilt daarover met de kinderarts van uw kind praten of uw kind opnieuw laten onderzoeken dan kunt u (tijdens kantooruren) contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek. Zij zal u, na overleg met uw kinderarts, terugbellen over wat er gedaan kan worden: een telefonische afspraak met de kinderarts, een vervroegde afspraak op de polikliniek of het raadplegen van de huisarts.

Mocht uw eigen kinderarts op dat moment niet aanwezig zijn dan kunt u terugvallen op uw huisarts.

Juiste gegevens

Het is voor ons erg belangrijk over de goede (contact)gegevens van u en uw kind te beschikken. Wilt u er daarom voor zorgen dat de gegevens op de patiëntenpas steeds correct zijn? Geeft u wijzigingen zo snel mogelijk door!

Verhindering tijdig doorgeven
Als u om welke reden dan ook niet met uw kind naar de polikliniek kunt komen, geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Er kan dan meteen een nieuwe afspraak voor uw kind worden gemaakt en de opengevallen plaats in het spreekuur kan dan nog voor een andere patiënt gebruikt worden. De polikliniek kindergeneeskunde is op werkdagen telefonisch te bereiken op nummer (0512) 588 820 (van 08.30 uur tot 16.30 uur).

Vragen of opmerkingen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons dan weten. Wij horen graag wat goed gaat en vooral ook wat beter kan.

Mw.drs. H.R. Bangma
Dr. A.F.J. Brouwer
Mw.drs. J.G. Kaak
Mw.dr. L.M. Leer
Mw.drs. C.D. Peer
Mw.drs. M.J. de Vries
Drs. M.E.F. Wilsterman

Informatie:
Op de website van het ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl
Voor de kinderen is er een speciale pagina.