Inleiding

Na een operatieve ingreep is het normaal dat pijn ontstaat. Pijn is een alarmsignaal van het lichaam. Het is dus belangrijk dat pijn aanwezig is. Het houdt een kind alert om rustig om te gaan met zijn lichaam na een operatie. Het is van belang dat de pijn onder controle is. Teveel pijn zorgt voor een vertraging van de genezing. Pijn moet ‘te dragen’ zijn. Pijnbestrijding na een operatie, is ook voorkómen van pijn. Dat doen we door medicijnen te geven voordat uw kind pijn krijgt. Direct na de operatie beschrijft de anesthesioloog op welke tijden uw kind medicijnen tegen pijn krijgt: op de uitslaapkamer, de kinderafdeling en thuis.
U krijgt voor uw kind medicijnen mee. De verpleegkundige geeft u bij ontslag uitleg over het gebruik daarvan.
Deze folder is geen bijsluiter. U kunt meer informatie over de verschillende medicijnen opvragen bij uw apotheek of via www.consumed.nl.

Pijnmeting

De verpleegkundige op de afdeling vraagt uw kind regelmatig hoe het met de pijn is. Uw kind kan dit, afhankelijk van zijn leeftijd, aangeven met behulp van een ‘pijnmeetlatje’.

De verpleegkundige vraagt uw kind of het een schuifje wil verplaatsen op een lijn met ‘gezichtjes’ die ‘geen pijn = 0’ tot ‘ergst denkbare pijn = 10’ uitdrukken. Met behulp van het schuifje kan uw kind zelf aangeven hoe het de pijn op dat moment ervaart. Op deze manier kan de verpleegkundige de pijn beoordelen maar ook de effecten van de pijnmedicatie. Deze pijnliniaal wordt gebruikt vanaf de leeftijd van 7 jaar.
Als uw kind te jong is om een pijnmeetlatje te bedienen, wordt door de verpleegkundige gebruik gemaakt van een observatieschaal.

De medicijnen

De arts bepaalt welke medicatie geschikt is voor uw kind en ook de dosis ervan.
Hier volgt een overzicht van de medicijnen met hun werking:

Paracetamol:
Werking:
Paracetamol vermindert pijn en onderdrukt koorts. De werking begint na 15-30 minuten en duurt ongeveer 3 tot 5 uur. Gebruik maximaal 90-100 mg paracetamol per kilogram lichaamsgewicht, per 24 uur (maximaal 4000 mg per 24 uur!).
Waar u op moet letten:
Paracetamol heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Diclofenac:
Werking
:
Diclofenac vermindert de pijn, is ontstekingsremmend en koortsverlagend. De werking is maximaal na 2 tot 3 uur. Gebruik maximaal 1 mg diclofenac per kilogram lichaamsgewicht, per 8 uur (vanaf 6 maanden en maximaal 150 mg per 24 uur!).
Waar u op moet letten:
Er kunnen maag-/darmklachten optreden en door een mogelijke bijwerkingen (o.a. duizeligheid, slaperigheid) kunnen dagelijkse activiteiten hinder ondervinden.

Advies voor inname

Pijnstillers moeten op vaste tijden ingenomen worden om zo de concentratie in het bloed constant te houden en geen periodes te krijgen met meer pijn.
Al voor de operatie krijgt uw kind paracetamol en voor het ontslag krijgt uw kind ook pijnbestrijding. Op deze manier bereiken de medicijnen een goede concentratie in het bloed. Daarom is het belangrijk dat u de medicijnen regelmatig toedient aan uw kind.

U krijgt voor uw kind meestal tot en met de tweede dag na de operatie de voorgeschreven pijnmedicatie mee. U krijgt zetpillen (rectaal) mee, maar u kunt de aangewezen dosering thuis in pillen of drank (oraal) geven als uw kind dat liever heeft.
Hierna is de pijn meestal niet meer zo hevig als in de eerste twee dagen. Wij raden u aan om alle medicijnen zeker te geven tot 48 uur na de operatie. Daarna kunt u proberen iets minder medicijnen te geven, maar het is van belang dat het pijngevoel niet te hevig wordt.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de kinderafdeling: (0512) 588 460

Wij wensen uw kind een spoedig herstel toe!