C.T.-onderzoek - algemene informatie

U komt naar het ziekenhuis om een C.T.-onderzoek te laten uitvoeren. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een C.T.-onderzoek is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat is een C.T.-onderzoek?

C.T.-onderzoek of C.T.-scan is een moderne onderzoeksmethode waarbij met een dunne röntgenstralenbundel dwarsdoorsneden van het lichaam worden gemaakt.

Het onderzoek gebeurt met behulp van een C(omputer) T(omograaf). Dit is het toestel dat u op de foto ziet.

Het onderzoek

Het is de bedoeling dat u zich 15 minuten voor de afgesproken tijd meldt bij de balie van de afdeling radiologie. Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). De MBB'er vertelt u welke kledingstukken u eventueel uit moet trekken.
De MBB'er helpt u op de onderzoektafel en schuift u zover in de opening dat het te onderzoeken gebied in beeld kan worden gebracht. Tijdens het onderzoek bent u alleen in de C.T.-kamer.
De MBB'er bedient de computer van achter een glaswand en houdt u in de gaten via camera’s en een intercomsysteem. De opnames worden verwerkt met een computer. Op een monitor wordt het onderzochte gebied weergegeven.

De opnames tonen de vorm, de structuur en de ligging van de organen in het onderzochte gebied. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. Als u beweegt, worden de opnames onscherp.
Bij enkele onderzoeken vraagt de MBB'er u in of uit te ademen of niet te slikken. Na elke opname kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Voorbereiding

Bij C.T.-onderzoeken van de buik krijgt u soms thuis en soms in het ziekenhuis een contrastmiddel te drinken. Hierdoor worden uw maag en darmen beter zichtbaar op de C.T.-scan. De precieze voorbereiding hiervoor vindt u op de afspraakbevestiging.
Soms moet u drie uur van tevoren nuchter zijn.

Bij sommige onderzoeken wordt via een ader in uw arm een röntgen-contrastmiddel toegediend. Dit contrastmiddel bevat jodiumhoudende stoffen die bloedvaten en organen beter zichtbaar maken. Het contrastmiddel geeft een warm gevoel in het hoofd en later in de rest van het lichaam. Het warme gevoel in de onderbuik geeft soms het idee van 'in de broek plassen'.

Het contrastmiddel is niet schadelijk en wordt na verloop van tijd door de nieren uitgescheiden. Hier merkt u niets van. Wij adviseren u na het onderzoek extra te drinken (2-3 glazen) om de uitscheiding van het contrastmiddel te bevorderen.

Als u claustrofobisch bent, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek aan de MBB'er doorgeven.

De duur van het onderzoek varieert van vijf tot veertig minuten en hangt af van het aantal te maken opnames.

Bijzonderheden

Als u zwanger bent of denkt te zijn, moet u dit voor aanvang van het onderzoek melden bij de receptie of bij de MBB'er.
Sieraden en/of piercings in het te scannen gebied moeten af en/of uit.

De uitslag

Na het onderzoek kunt u zich weer aankleden. De resultaten van het onderzoek worden door de radioloog beoordeeld. De MBB'er kan er dus geen mededelingen over doen. Na de beoordeling van de radioloog wordt de uitslag van het onderzoek naar de arts gestuurd die het onderzoek heeft aangevraagd.

Afspraak

Samen met deze folder ontvangt u een afspraakbevestiging. Hierin staat meer informatie over het onderzoek dat u ondergaat en wordt vermeld welke voorbereiding noodzakelijk is.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Verhinderd

Als u plotseling verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie, tel. (0512) 588 814. In uw plaats kan dan een andere patiënt onderzocht worden. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.