Inleiding

U komt naar het ziekenhuis om een mammografie te laten maken. Hiervoor heeft uw behandelend arts een afspraak gemaakt. Uw arts heeft u ook verteld waarom dit onderzoek moet worden uitgevoerd. In deze folder wordt uitgelegd wat een mammografie is en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Doel van het onderzoek
Mammografie is een onderzoek waarbij met röntgenstralen, foto’s worden gemaakt van uw borsten. Dit wordt gedaan met een speciaal röntgentoestel dat klier-, vet- en spierweefsel goed kan afbeelden.

Verloop van het onderzoek
U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Die begeleidt u naar een kleedkamer. In een kleedkamer kunt u uw bovenkleren uitdoen, en eventuele kettinkjes afdoen. Als u dit prettig vindt, dan mag u een slaaltje of omslagdoek van thuis meenemen om tijdens de uitleg van de laborant even om u heen te slaan.
De MBB’er vertelt u wat er gaat gebeuren. In de meeste gevallen worden van elke borst twee foto’s gemaakt: één foto van boven naar beneden en één foto schuin van opzij. Uw borst wordt daarvoor op een plateau gelegd. Om zoveel mogelijk borstweefsel op de foto te krijgen, moet de MBB’er fors aan uw borst trekken. Daarna wordt uw borst stevig aangedrukt door een compressieplaat. Zo kan er een zo scherp mogelijke foto van de borst worden gemaakt. Door het aandrukken wordt het klierweefsel uit elkaar gedrukt waardoor kleine afwijkingen beter zichtbaar worden.
Dit kan gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Iedere vrouw ervaart dit onderzoek anders. Wanneer de foto’s technisch goed gelukt zijn, kunt u even wachten in de onderzoek– of kleedkamer. De MBB’er laat ondertussen de foto’s aan de radioloog zien. Deze bekijkt en vergelijkt ze met eventueel eerder gemaakte foto’s. De radioloog beslist of het onderzoek voldoende informatie geeft of dat er aanvullende foto’s gemaakt moeten worden.

Ook kan aanvullend een echografieonderzoek noodzakelijk zijn. Dit wordt uitgevoerd door de radioloog. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur.

De uitslag
Na het onderzoek kunt u zich weer aankleden. De resultaten van het onderzoek worden door de radioloog beoordeeld. De MBB’er kan er dus geen mededelingen over doen. Na de beoordeling van de radioloog wordt de uitslag van het onderzoek binnen uiterlijk drie dagen naar uw behandelend arts gestuurd. Die geeft de uitslag aan u door.

Belangrijk
  • Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion op het bovenlichaam.
  • Mammografie is tot nu toe de beste methode om borsten te onderzoeken. Het geeft echter geen 100% zekerheid of er wel of geen afwijkingen zijn.
  • In het algemeen is het verstandig om terughoudend te zijn met röntgenonderzoeken tijdens de zwangerschap. Het is gebleken dat er geen bezwaar is om het bij u aangevraagde onderzoek tijdens zwangerschap uit te voeren.
     

Vragen?
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen dan kunt u ze stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt telefonisch contact opnemen, tijdens kantooruren, met de afdeling radiologie, tel. (0512) 588 814.

Vergeet u niet uw ponsplaatje mee te nemen?