Mammabiopsie mbv röntgen

Inleiding

U komt naar het ziekenhuis om een mammabiopsie met behulp van röntgen te laten maken. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een mammabiopsie is en hoe het wordt uitgevoerd.

Doel van het onderzoek
Bij u is op de mammografie een afwijking gevonden waarbij er mogelijk sprake is van kwaadaardigheid. Om die reden is verder onderzoek van de afwijking nodig. Met behulp van röntgenonderzoek wordt met een holle naald, een klein stukje weefsel uit de afwijking verwijderd. Dit gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

Verloop van het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een onderzoektafel. In deze tafel zit een opening waardoor uw borst naar beneden hangt. Uw borst wordt het hele onderzoek aangedrukt door een compressieplaat met een rechthoekige opening. De afwijking in uw borst wordt precies in het midden van deze rechthoekige opening geplaatst. Daarna is het van belang om niet meer te bewegen.
Er worden een aantal foto’s gemaakt. De computer kan met behulp van deze foto’s nauwkeurig de plaats en de diepte berekenen waar de biopsienaald moet worden ingebracht. De punctieplaats wordt ontsmet en verdoofd waarna er in de huid een klein sneetje gemaakt wordt om het aanprikken te vergemakkelijken. De biopsienaald wordt nu ingebracht. Aansluitend worden dan twee controlefoto’s gemaakt. Op de monitor kan direct worden bekeken of de biopsienaald in de afwijking zit. Als de naald goed zit, wordt het te onderzoeken weefsel uit uw borst gehaald. Er wordt vervolgens gecontroleerd of het weefsel voldoende is. Indien nodig wordt er nog een biopt genomen.
Het is mogelijk dat er een klein metalen clipje achtergelaten wordt om de punctieplaats op een later tijdstip terug te kunnen vinden.
Het weefsel wordt op een later tijdstip, onder de microscoop, onderzocht door de patholoog-anatoom.

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de prikplaats. Daarna mag u zich aankleden en naar huis gaan. De pleister mag u zelf verwisselen of verwijderen als het wondje geheeld is. U kunt een bloeduitstorting krijgen na het onderzoek. Dit kan verder geen kwaad. Het onderzoek duurt een half uur tot drie kwartier.

De uitslag
Na ongeveer 7 dagen krijgt u de uitslag van het onderzoek van het weefsel van uw behandelde arts (chirurg). Aan de hand van de uitslag wordt het verdere beleid bepaald.

Belangrijk
Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion op uw bovenlichaam.

Tenslotte
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u ze stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt telefonisch contact opnemen met de mammacareverpleegkundige, tel. (0512) 588 521.

Vergeet u niet uw patiëntenpas mee te nemen?

Biopsietafel
Biopsietafel