Inleiding

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de afdeling radiologie (route 32).
Een oude benaming die nog steeds veel gebruikt wordt is röntgenafdeling. Maar tegenwoordig worden niet alleen maar röntgenstralen gebruikt voor de diagnose. Ook andere soorten straling, zoals geluidsgolven en magnetische golven, worden gebruikt. Daarom heet de afdeling ‘radiologie’.
Alle onderzoeken worden uitgevoerd door een Medisch Beeldvormings– en Bestralingsdeskundige (MBB’er) onder verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde arts, een radioloog.
De radioloog beoordeelt het onderzoek. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat wordt gestuurd naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Foto-archief

Uw foto's worden opgeslagen in een digitaal archief en worden gebruikt als u weer voor een onderzoek komt. De verslagen van de onderzoeken worden opgeslagen in het computersysteem van de afdeling. Als u in een ander ziekenhuis wordt behandeld, kunnen foto's en uitslagen opgestuurd worden. Wij vragen ook foto's op uit andere ziekenhuizen. Dan hoeft een onderzoek geen twee keer te worden uitgevoerd.

Voorbereiding

De meeste onderzoeken vereisen geen voorbereiding, bijvoorbeeld foto's van de longen en de botten. Deze kunnen direct gemaakt worden. Andere onderzoeken van bijvoorbeeld nieren en darmen hebben wel een voorbereiding nodig. Voor deze onderzoeken moet altijd een afspraak worden gemaakt.
Ook voor onderzoeken die langere tijd in beslag nemen of waar bepaalde apparatuur voor nodig is, moet een afspraak gemaakt worden. Bijvoorbeeld voor een mammografie of nucleair geneeskundig onderzoek.

Bij sommige onderzoeken maakt men gebruik van contrastvloeistof. Dit is een stof die via de mond, darm of bloedvaten wordt ingebracht. Op deze manier kunnen organen die zich niet van hun omgeving onderscheiden (op een röntgenfoto) toch in beeld worden gebracht.

Röntgenstralen zijn schadelijk. Bij elk onderzoek wordt afgewogen of het noodzakelijk is. Het gebruik van röntgenstralen wordt zoveel mogelijk beperkt. De moderne technieken zorgen ervoor dat er met weinig straling voldoende informatie verkregen wordt.

Belangrijk
Als u zwanger bent of denkt te zijn moet u dit vóór aanvang van het onderzoek melden bij de receptie en bij de MBB’er.

Waar moet u zich melden?

Als uw arts u verwijst naar de afdeling radiologie, meldt u zich bij de receptie. Van uw huisarts heeft u een aanvraagformulier meegekregen of een formulier met een Zorgdomeinnummer. In het laatste geval heeft uw huisarts de aanvraag elektronisch verstuurd. Wordt u verwezen door een specialist van de polikliniek dan wordt de aanvraag elektronisch gedaan en hoeft u alleen uw patiëntenpas af te geven. Op de polikliniek kan men u vertellen hoe laat u ongeveer aan de beurt bent.
De receptiemedewerkster handelt het administratieve gedeelte van het onderzoek met u af en verwijst u naar de wachtkamer.

Het komt soms voor dat iemand die later dan u is gekomen eerder wordt opgeroe­pen. Dit komt doordat voor de diverse onderzoeken verschillende apparatuur gebruikt wordt. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk op de afgesproken tijd verricht. Duurt het wachten langer dan een kwartier, gerekend vanaf de afgesproken tijd, meld dit dan bij de receptie.

Het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er). Die neemt u mee naar een kleedkamer en vertelt u welke kledingstukken u eventueel moet uittrekken.
In de meeste gevallen krijgt u direct na het onderzoek te horen of de foto’s technisch geslaagd zijn. Soms is het noodzakelijk om aanvullende foto's te maken. Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat de foto's niet gelukt zijn.

Na het onderzoek hoort u van de MBB’er of u naar huis mag gaan of terug naar de specialist.

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden door de radioloog beoordeeld. De MBB’er kan er dus geen mededelingen over doen. Na de beoordeling van de radioloog wordt de uitslag van het onderzoek naar de arts gestuurd die het onderzoek heeft aangevraagd.
Uw huisarts heeft de uitslag binnen vier werkdagen. Met de specialist heeft u waarschijnlijk al een afspraak gemaakt hoe en wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt.

Vragen en opmerkingen

De medewerkers van de afdeling radiologie doen hun best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Meldt u dit dan aan een van de medewerkers.
Wij beschouwen elke opmerking als een gratis advies om ons werk beter te doen. U kunt natuurlijk ook een briefje sturen met uw opmerkingen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u die stellen voor aanvang van het onderzoek of neem tijdens kantooruren contact op met de afdeling Radiologie.

Verhinderd
Als u plotseling verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie, tel. (0512) 588 814. In uw plaats kan een andere patiënt onderzocht worden. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.