Algemene informatie

U bent opgenomen geweest op afdeling A1 Chirurgie/Urologie in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Deze folder geeft informatie over ontslag en uw individuele leefregels.

Na uw operatie komt u weer thuis in uw eigen omgeving. Er zijn enkele leefregels waar u zich de komende afgesproken periode aan moet houden. Deze folder dient als geheugensteun voor uw individuele leefregels.

Bij thuiskomst is het belangrijk om te letten op eventuele veranderingen, namelijk:
• Koorts
• Extreme pijntoename
• Bloedingen
• Ontsteking en/of zwellingen aan de wond.

Indien een van bovenstaande veranderingen optreedt, dan kunt u tot de eerstvolgende afspraak op de polikliniek contact opnemen met:

Tijdens kantooruren met polikliniek:
Chirurgie (tel. (0512) 588 809) of
Buiten kantooruren met de:
Spoedeisende Hulp (tel. (0512) 588 145)

Heeft u na de controleafspraak weer klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

Vats

Wond:
U kunt eventueel een pleister op de wond doen, dan wel dagelijks verschonen.

Voeding:
U mag alles eten.

Leefregels:
U moet ervoor zorgen dat u voldoende rust neemt. Dus activiteit en rust goed afstemmen op elkaar.

Medicatie:
U mag maximaal vier keer per dag één gram paracetamol innemen tegen de pijn. Soms krijgt u nog een recept voor aanvullende medicijnen mee.

Werkhervatting:
U mag niet sporten en geen vliegreizen maken tot genezing heeft plaatsgevonden. De duur van dit alles gaat in overleg met uw arts.