Actigrafie (= bewegingsregistratie)

Inleiding

U komt naar het ziekenhuis om een week uw waak- en slaapritme te laten registreren, het zogenaamde actigrafie-onderzoek (= bewegingsregistratie). In deze folder wordt kort uitgelegd wat dit onderzoek inhoudt en hoe het wordt uitgevoerd.

Doel van het onderzoek
Uw arts wil een beter inzicht krijgen in uw slaap en waak ritme.

Voorbereiding en verloop van het onderzoek

Het is niet noodzakelijk om specifieke voorbereidingen te treffen voor dit onderzoek, echter wanneer u polssieraden draagt, deze graag afdoen.

Verloop van het onderzoek
U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling functieonderzoeken (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een functielaborant(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. U krijgt van de laborant(e) een soort horloge om uw pols.

Dit horloge registreert uw bewegingen en bevat een lichtsensor. Uw bewegingsactiviteit zal gedurende een week worden geregistreerd, zodat wij hieruit uw slaap/waak ritme kunnen bepalen.

U dient het horloge de gehele week te dragen. In de sauna en tijdens duiken dient u het horloge af te doen. Vergeet niet om het nadien weer om te doen.

Tijdens douchen mag u het horloge blijven dragen.

Ook bij werkzaamheden waarbij het horloge kan beschadigen dit tijdelijk even afdoen.

Tijdens de registratie vragen wij u om een dagboekje bij te houden. Daarnaast moet u registreren wanneer u het licht uit doet om te gaan slapen en wanneer u opstaat. Dit doet u door op het knopje van het horloge te drukken. Het oranje lampje zal kort oplichten.

Ook wanneer u een middagslaapje doet, graag dit markeren door het knopje in te drukken( bij het moment “licht uit”) en bij het opstaan.

Na een week staat u ingepland voor een PSG (polysomnografie) onderzoek. Wanneer dat onderzoek is uitgevoerd wordt ook het horloge en dagboekje ingenomen.

Na het onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden door uw behandelend arts beoordeeld. De laborant(e) doet hierover geen mededelingen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de receptie van de afdeling Functieonderzoeken, tel (0512) 588 225.
Ook voor vragen over het onderzoek kunt u bellen naar dit telefoonnummer.