Jodiummarker plaatsen en MARI-procedure vooraf aan chemotherapie

Doel van het onderzoek

Bij een eerder mammografie- en echografie onderzoek is er bij u een afwijking in de borst gevonden en één of meerdere afwijkende lymfklieren in de oksel. U zult hiervoor chemotherapie krijgen. Door de chemotherapie kan de afwijking in uw borst en oksel veranderen, waardoor deze minder goed terug te vinden is wanneer u voor vervolgonderzoek komt. Om beide afwijkingen in de loop van de tijd toch goed te kunnen blijven controleren zal er een marker in zowel de borst als de oksel geplaatst worden. Deze marker is een klein metalen cilindertje met een dun laagje radioactief materiaal. De hoeveelheid radioactiviteit is maar heel gering en kan daardoor geen kwaad. De marker wordt via een naald ingebracht in de afwijking in de borst en de oksel. Wanneer u na afloop van de chemotherapie geopereerd gaat worden, kunnen beide afwijkingen door de radioactiviteit opgespoord worden door de chirurg. Op deze manier wordt het juiste gebied uit de borst en de oksel verwijderd. Het plaatsen van de marker in de borst kan echografisch of met röntgenopnames. De marker in de oksel wordt altijd met behulp van echografie geplaatst.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
Let op: Gebruik op de dag van de afspraak geen bodylotion op het bovenlichaam.

Kleding

U kunt uw normale kleding dragen. Voor het onderzoek zal de MBB'er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) u vragen uw bovenlichaam te ontkleden.

Verloop van het onderzoek

Met behulp van röntgen
Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een onderzoektafel. In deze tafel zit een opening waardoor uw borst naar beneden hangt. Uw borst wordt tijdens het gehele onderzoek aangedrukt door een compressieplaat met een rechthoekige opening. De afwijking in uw borst moet precies in het midden van deze rechthoekige opening worden afgebeeld. Daarna is het van belang om niet meer te bewegen.

Er wordt een aantal foto’s gemaakt. De computer kan met behulp van deze foto’s nauwkeurig de plaats en de diepte berekenen waar de naald moet worden ingebracht. De huid wordt gedesinfecteerd. De plaats waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt de naald met de marker ingebracht. Aansluitend worden er twee controlefoto’s gemaakt. Op de monitor kan direct worden bekeken of de marker in de afwijking zit. Als de marker zich op de juiste plaats bevindt, wordt de naald verwijderd. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Met behulp van echo
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De radioloog brengt met behulp van het echo-apparaat het afwijkende gebied in beeld. De huid wordt gedesinfecteerd en de plek waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de naald, met daarin de marker, precies in het afwijkende gebied geplaatst. De naald wordt teruggetrokken en de marker blijft achter. De procedure duurt ongeveer 20 minuten.

Bovenstaande procedure met behulp van echo is ook van toepassing bij het plaatsen van de marker in de oksel.

Voor de afwijking in de borst zullen aansluitend nog twee mammografie opnames worden gemaakt om te controleren of de marker zich op de juiste plek in de borst bevindt. Voor de afwijking in de oksel zal aansluitend een CT-scan gemaakt worden om te controleren of de marker zich op de juiste plek bevindt.

Verloop tijdens de operatie

Na afloop van de chemotherapie zult u geopereerd worden. Tijdens de operatie worden de twee markers opgespoord met een apparaat dat radioactiviteit detecteert. De afwijking in de borst en oksel zullen worden verwijderd. Van het verwijderde weefsel worden röntgenfoto’s gemaakt om te beoordelen of de afwijking en de marker in het stukje weefsel zitten. Vervolgens wordt het weefsel opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek.

De uitslag

Na ongeveer 7 dagen krijgt u de uitslag van uw behandelend chirurg. Aan de hand van de uitslag wordt het verdere beleid bepaald.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt telefonisch contact opnemen met de mammacareverpleegkundige, tel. (0512) 588 521.