U komt naar het ziekenhuis voor een hyperventilatie provocatie test. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een hyperventilatie provocatie test is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij hyperventilatie?

Hyperventilatie staat voor te snel en te diep ademen. Als u inademt komt er zuurstof in uw longen. De longen geven zuurstof aan het bloed en nemen tegelijk afvalstoffen uit het bloed op. Deze afvalstoffen - o.a. koolzuur - ademt u weer uit. Uw lichaam heeft echter altijd een bepaalde hoeveelheid koolzuur nodig.
Bij hyperventilatie ademt u teveel koolzuur uit, waardoor de chemische samenstelling van het bloed verandert. Uw bloedvaten vernauwen. Hierdoor kunt u allerlei klachten krijgen.

Wie doet het onderzoek?

Deze hyperventilatie provocatie test wordt door een speciaal hiervoor opgeleide longfunctieanalist(e) gedaan.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn.
Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling Functieonderzoeken (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. Eerst wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. Een neusklem voorkomt dat u ademhaalt door de neus. U ademt door een mondstuk gewone lucht in. U ademt eerst 2 minuten normaal. Vervolgens ademt u 2 minuten diep en snel in (provocatie). Tenslotte probeert u weer normaal te ademen. Tijdens deze test wordt uw ademhaling geregistreerd.
De longfunctieanalist(e) bespreekt met u of u de eventuele klachten herkent die tijdens de test zijn opgetreden.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden door uw behandeld arts beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan er dus geen mededelingen over doen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de receptie van de afdeling Functieonderzoeken, tel. (0512) 588 225. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.