Ik heb een klacht

Ondanks goede intenties van artsen en verpleegkundigen kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over uw verblijf en/of behandeling. Maak dit kenbaar aan het hoofd van de verpleegafdeling of de behandelend arts. Het stelt hen in staat om samen met u een oplossing te vinden. Vindt u dat er onvoldoende aandacht aan uw opmerkingen is besteed, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Ook kunt u via het klachtenformulier uw klacht of opmerking kenbaar maken of mailen naar klachten@nijsmellinghe.nl met vermelding van uw patiëntnummer.

De klachtenfunctionaris zal na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wij hechten er waarde aan uw klacht zo persoonlijk mogelijk te behandelen.

Let op: Bij het indienen van een klacht geeft u de klachtenfunctionaris tevens toestemming tot inzage in het medisch dossier als dit noodzakelijk is om de klacht af te handelen.

Na het invullen van onderstaand klachtenformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Krijgt u geen ontvangstbevestiging van uw klachtenformulier in beeld? Wij vragen u om in dit geval de klacht te mailen naar klachten@nijsmellinghe.nl met vermelding van uw patiëntnummer.