Smallinger Zorgbrug - naar huis met zorg, wat betekent dat voor u?

Na ontslag uit het ziekenhuis

U bent behandeld in Nij Smellinghe en u bent zover hersteld dat u binnenkort wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Dat is fijn, want dat betekent dat u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft. Wel hebt u (misschien tijdelijk) nog ondersteuning, hulp en zorg thuis nodig. Dit wordt door zorgverleners van de thuiszorg gedaan. In deze folder leest u wat u van uw zorgverleners kunt verwachten bij ontslag en als u weer thuis bent. Ook leest u hoe u de eerste weken wordt begeleid om uw dagelijks leven weer op te pakken.

Warme overdracht

Als bekend is wanneer u naar huis kunt, gaat de afdelingsverpleegkundige een zogenaamde 'warme overdracht' voor u regelen met de wijkverpleegkundige van de thuiszorg.

 • Tijdens de warme overdracht bespreekt de afdelingsverpleegkundige samen met u, uw familie of mantelzorger en de wijkverpleegkundige, de reden van opname, de behandeling in het ziekenhuis en het verloop van de ziekenhuisopname. Zaken zoals voeding en dieet, beweging, zelfstandig functioneren, mentaal welbevinden en nachtrust, krijgen extra aandacht tijdens dit gesprek.
 • De apothekersassistent neemt ook deel aan de warme overdracht. Hij/zij komt langs om u, uw mantelzorger/familie en de wijkverpleegkundige uitleg te geven over uw medicatie en eventuele veranderingen hierin.
 • De apothekersassistent overhandigt u recepten die u kunt afgeven bij uw eigen apotheek of bij de poli-apotheek in Nij Smellinghe.
 • Indien er na uw ziekenhuisopname een vervolgafspraak nodig is met uw behandelend arts, dan worden datum en tijd voor deze afspraak tijdens de warme overdracht met u besproken.

De wijkverpleegkundige krijgt een schriftelijke versie van de warme overdracht mee.

Waarom een warme overdracht?

Uit onderzoek blijkt dat de overgang van het ziekenhuis naar huis risicovol is voor oudere mensen. Daarom is de Smallinger Zorgbrug opgezet. De warme overdracht is daar een onderdeel van. De wijkverpleegkundige maakt in het ziekenhuis al kennis met u en uw familie. In een gezamenlijk gesprek kan zij uw hulpvraag direct goed inschatten en daar de zorg, in overleg met u, op afstemmen en zo nodig actie ondernemen. Daarnaast weet u in het ziekenhuis al wie er thuis bij u langskomt, waardoor u rustiger naar huis gaat. U en uw naasten kunnen tijdens dit gesprek vragen stellen en eventuele onduidelijkheden worden in het ziekenhuis al weggenomen. Omdat het belangrijk is dat het thuis goed met u gaat, komt de wijkverpleegkundige een aantal keer bij u langs.

Huisbezoek 1: binnen twee dagen

Binnen twee dagen na uw ziekenhuisopname komt de wijkverpleegkundige bij u thuis langs. Hij/zij bespreekt met u:

 • De voorgeschreven medicatie 
 • Of de aanwezige hulpmiddelen voldoende toereikend zijn 
 • Welke zorg u wilt ontvangen en wat uw wensen zijn
 • De vervolgafspraak in het ziekenhuis en de zaken die hiervoor eventueel geregeld moeten worden
 • Wanneer de wijkverpleegkundige weer bij u langskomt
 • en stelt de huisarts op de hoogte van uw situatie.
Huisbezoek 2: na twee weken

De wijkverpleegkundige bespreekt het volgende met u:

 • Of de zorgverlening aan uw verwachtingen voldoet en of er nog zaken aangepast of veranderd moeten worden
 • Hoe u herstelt van de ziekenhuisopname en of er zich nieuwe problemen voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van lopen, zelfredzaamheid, nachtrust en voeding. Dit aan de hand van een checklist
 • Welke zaken u zelf weer wilt proberen op te pakken
 • Het plannen van een vervolgafspraak met de wijkverpleegkundige

Wij stellen het op prijs dat uw mantelzorger ook aanwezig is bij dit gesprek.

 

Huisbezoek 3: na zes weken

Na zes weken komt de wijkverpleegkundige weer bij u langs. Met u en uw mantelzorger wordt besproken:

 • Hoe het met u gaat, aan de hand van dezelfde checklist als tijdens het tweede huisbezoek 
 • Wat u nodig heeft om bepaalde zaken weer zelf op te pakken
 • Een afspraak voor het volgende bezoek van de wijkverpleegkundige
Huisbezoek 4: na drie maanden

De wijkverpleegkundige bespreekt na drie maanden met u hoe het met u gaat en of u uw activiteiten eventueel kunt uitbreiden. Verder bespreekt hij/zij met u:

 • Of er nieuwe problemen zijn en wat uw wensen zijn voor een oplossing
 • In hoeverre u hulp nodig heeft van uw naasten en of deze hulp toereikend is
 • De wijkverpleegkundige maakt een afspraak met u voor het volgende huisbezoek
Huisbezoek 5: na zes maanden

Zes maanden na uw ziekenhuisopname komt de wijkverpleegkundige voor de laatste keer op huisbezoek. Hij/zij bespreekt met u:

 • Uw verwachtingen en wensen voor de komende tijd
 • Uw ervaringen met de huisbezoeken van de wijkverpleegkundige
 • Uw eventuele vragen

Als u naast de gesprekken met de wijkverpleegkundige zorg ontvangt van de thuiszorg, dan blijft die zorg plaatsvinden.

Bron: deze folder is samengesteld m.b.v. www.beteroud.nl.