Tweede symposium over ondervoeding groot succes!

Geplaatst op 13 juni 2017

Het cruciale verband tussen voeding, beweging en herstel voor en/of na een periode van ziekte, opname of operatie wordt in toenemende mate aangetoond. Nij Smellinghe erkent het belang van aandacht voor ondervoeding en organiseerde daarom op maandag 12 juni het symposium ‘Verrijkt door Voeding’. Het doel was om kennis te delen en te vergroten ten aanzien van het opsporen van ondervoeding bij de oncologische patiënt. Tijdens het druk bezochte symposium konden diëtisten uit de 1e en 2e lijn, wijkverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en praktijkondersteuners elkaar ontmoeten, verbinding zoeken en met elkaar de samenwerking aangaan.

‘Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond’, aldus Bea van der Mei, coördinator Dietetiek en organisator symposium. ‘Ons doel was de deelnemers bewust maken dat vroegtijdige opsporing van ondervoeding bij de oncologische patiënt complicaties kan helpen voorkomen en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Adequaat handelen heeft hierbij een positief effect op de behandeling. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk de transmurale samenwerking tussen de 1e en 2e lijn diëtisten en tussen diëtisten en wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners aan te gaan. Tijdens deze avond waren eerst verschillende presentaties over het onderwerp, waarna we in groepen hebben besproken hoe we de verbinding nog meer kunnen vergroten en de samenwerking kunnen aangaan. De avond hebben we plenair afgesloten, met als resultaat dat er een werkgroep wordt opgericht om deze samenwerking te realiseren. Dat de deelnemers de avond waardevol vonden, bleek uit de verschillende reacties, zoals: Fijn dat Nij Smellinghe een voorzet geeft om transmuraal én interdisciplinair samen te werken! En: Een interessant avond waarbij netwerken en deskundigheid uit te wisselen centraal stond!’


« Naar overzicht