Digitaal zorgpad stervensfase

Geplaatst op 24 oktober 2011

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft als eerste ziekenhuis het zorgpad stervensfase opgenomen in het digitale verpleegkundig dossier. Hierdoor is het zorgpad nu helemaal geïntegreerd in het verpleegkundig proces, zodat de zorg voor mensen in de laatste levensfase goed geregeld is.

Het zorgpad stervensfase is een kwaliteitsdocument om de zorg tijdens de laatste levensdagen zo goed mogelijk te laten verlopen volgens de wensen van zowel de patiënt als zijn naasten. Het is een persoonlijk document dat zowel thuis als in het ziekenhuis gebruikt kan worden. In 2010 is Nij Smellinghe gestart met het werken volgens dit zorgpad en meteen bewees dit zijn meerwaarde.

Het zorgpad stervensfase zorgt er voor dat in de zorg voor stervende patiënten geen onderdelen worden overgeslagen. Het stimuleert om dingen met de patiënt te bespreken die je anders moeilijker aan de orde stelt. Onderdeel van het zorgpad is bijvoorbeeld dat twee weken na het overlijden van de patiënt de verpleegkundige die in de laatste fase betrokken is geweest bij de zorg, contact opneemt met de familie. Deze aandacht doet familie goed, terwijl verpleegkundigen ervaren dat het erg goed is om te doen. Het draagt bij aan een zinvolle afsluiting van de zorgrelatie.

Begin 2011 zijn de eerste afdelingen overgegaan op het elektronisch verpleegkundig dossier, nadat in september de laatste afdeling ging werken met dit dossier, is gestart met het omzetten van het zorgpad stervensfase naar een digitale versie. Dankzij goede samenwerking tussen de werkgroep palliatieve zorg, de afdeling ICT en de verpleegkundige applicatiebeheerders, is in korte tijd het digitale zorgpad gerealiseerd.


« Naar overzicht