U komt naar het ziekenhuis om een duplexonderzoek te laten maken. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een duplexonderzoek is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat is een duplexonderzoek

Bij het duplexonderzoek worden twee technieken gecombineerd:

  • De echotechniek: Met de onschadelijke geluidsgolven uit een transducer wordt een beeld van de bloedvaten op een monitor zichtbaar gemaakt.
  • De doppler-techniek: De bloedstroomsnelheid in deze bloedvaten wordt gemeten. Dit meten gebeurt met dezelfde transducer.

Een transducer is een apparaatje dat lijkt op een microfoon. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn. De bloedvaten weerkaatsen de geluidsgolven (echo’s). De echo’s worden door de transducer opgevangen. Via een computer worden de echo’s omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van de bloedvaten.
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Doel

Met het duplexonderzoek sporen we mogelijke afwijkingen van de bloedvaten op. Zoals vernauwingen, verwijdingen of verstoppingen.

Voorbereidingen

• Draag geen knellende kleding zoals een korset of elastieken kousen.
• De benen moeten tot halverwege de kuit goed te onderzoeken zijn.
• Niet te veel van tevoren eten is voor het onderzoek prettig maar u hoeft niet nuchter te zijn.
Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Verloop van het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling Functieonderzoeken (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een vaatlaborant(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om enkele kledingstukken uit te doen. Daarna neemt u plaats op de onderzoeksbank.
Op de te onderzoeken plaatsen wordt een laagje gel op de huid aangebracht.
Met de transducer worden de bloedvaten van de benen en buik in beeld gebracht.
Ook worden er metingen gedaan van de bloedstroomsnelheid. U hoort dan wat geluid van de bloedstroom dat uit de computer komt.
Soms wordt u gevraagd even op uw zij te gaan liggen als er bijvoorbeeld in de knieholte gemeten moet worden.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
Bij metingen van de bloedvaten in de buik wordt er soms (stevig) gedrukt (op de buik) om de bloedvaten zo goed mogelijk in beeld te kunnen krijgen. Dit drukken kunt u als onprettig ervaren.

Na het onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden door de chirurg beoordeeld. De vaatlaborant(e) kan er dus geen mededelingen over doen.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de receptie van de afdeling Functieonderzoeken, tel. (0512) 588 225. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.