De OGTT wordt toegepast om zwangerschapdiabetes aan te tonen. Meestal kan met een ‘gewone’ bloedglucosebepaling worden volstaan. Maar wanneer dit onvoldoende informatie geeft, is het nodig de OGTT te verrichten. De OGTT bestaat uit het bepalen van de nuchtere bloedglucose (glucosegehalte in bloed), waarna de patiënt een standaardhoeveelheid glucose (75 g. glucose opgelost in 250 ml. water) moet innemen. Vervolgens wordt na 2 uur de bloedglucose opnieuw bepaald.
Zwangerschapsdiabetes ontstaat door hormonale en metabole veranderingen gedurende de 2de helft van de zwangerschap bij 2-4 % van de zwangeren.

Een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes hebben vrouwen met:
• diabetes mellitus in de familie
• zwangerschapsdiabetes of macrosomie (geboortegewicht >97,7% percentiel) dan wel onbegrepen vruchtdood in de voorgeschiedenis
• een progressieve positieve discongruentie (>4 weken), dan wel een polyhydramnion
• adipositas (gewicht > ca. 80-90 kg bij normale lengte: Body Mass Index >27 kg/m2)
• een bepaalde etnische achtergrond (o.a. Hindoestaan en mediterraan)

Afspraak maken

Voor deze test is het nodig dat u een afspraak maakt op het afnamelaboratorium.

Voorbereidingen

De avond voordat de bloedafname of test plaatsvindt moet u zich aan de volgende voorschriften houden:
Alcohol gebruik: na 18.00 uur geen alcohol meer nuttigen
Voedsel: na 22.00 uur geen voedsel meer nuttigen.
Dranken: na 22.00 uur geen frisdrank meer drinken (water, thee zonder suiker en zonder melk is toegestaan).

Bij het afnamelaboratorium

U komt op de afgesproken tijd met uw patiëntenpas naar het Afnamelaboratorium in de polikliniek (begane grond).
Meteen bij binnenkomst in de wachtkamer van het afnamelaboratorium staat een zuil met een labelprinter. Kies op de labelprinter voor ‘Overige diensten’. Het linkerdisplay aan de muur in de wachtruimte laat u weten wanneer het uw beurt is om naar de balie te gaan.

Het onderzoek

Bij het begin van het onderzoek krijgt u een prikje in de vinger en wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen. Hiervan wordt direct een bloedglucose bepaald. Als het resultaat groter is dan 6,9 mmol/l wordt het vervolg van de test geannuleerd. Als het resultaat lager is dan 6,9 mmol/l, moet u het glucosedrankje binnen 5 minuten opdrinken. Hierna mag u in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt verzocht niet te veel fysieke activiteiten te ondernemen, we raden u aan om voldoende lees- of puzzelmateriaal mee te nemen.

Na 2 uur krijgt u opnieuw een prikje in de vinger en wordt opnieuw een bloedglucose bepaald.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u weer gewoon eten en drinken. We raden u aan om wat te eten mee te nemen voor ná de test.

Vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot: Medisch Laboratorium, tel. (0512) 588 812 (afnamelaboratorium)