In deze folder vindt u informatie over wat de maatschappelijk werkers in ziekenhuis Nij Smellinghe voor u en uw naasten kunnen betekenen.

Medisch Maatschappelijk Werk kan helpen

Ziek zijn en opgenomen moeten worden is voor ieder mens een ingrijpende ervaring. Het ondergaan van verschillende onderzoeken kan heel belastend zijn. Wachten op uitslagen is veelal een periode van onzekerheid en spanning. Het resultaat van een operatie kan tegenvallen of met complicaties gepaard gaan.

In deze periode is er veel zorg zijn om elkaar. Dikwijls wordt het leven dan beheerst door de vraag of er herstel mogelijk is en wat de gevolgen van de ziekte kunnen zijn voor het dagelijkse leven. Iedereen moet weer een weg vinden in deze veranderde situatie. De medisch maatschappelijk werker kan hierbij behulpzaam zijn wanneer u in het ziekenhuis verblijft of als u poliklinisch wordt behandeld.

Wat kan het medisch maatschappelijk werk bieden:

A. Gelegenheid tot gesprekken over onderwerpen als:
1. de verwerking van de ziekte
2. de gevolgen die het kan hebben voor het persoonlijke leven en de thuissituatie
3. de vragen die er leven bij het ontslag uit het ziekenhuis

B. Hulp en ondersteuning bij:
1. het leren omgaan met de veranderde situatie
2. het vinden van een nieuw evenwicht daarin
3. vermindering van stress
4. begeleiding bij verlies en rouw

C. Informatie, advies en bemiddeling:
bij praktische gevolgen van de ziekte op het gebied van thuiszorg, huisvesting en financiën.

Hoe kunt u zich aanmelden:

U kunt zelf een afspraak maken of de verpleegkundige kan dit voor u doen. Ook kan uw behandelend specialist of de verpleegkundige u adviseren om contact op te nemen met de medisch maatschappelijk werker.

Mevr. Nienke Wassenaar tel: (0512) 58 8052 of e-mail n.wassenaar@nijsmellinghe.nl
Mevr. Inez Selders tel. (0512) 58 8053 of e-mail i.selders@nijsmellinghe.nl
Mevr. Netty Meijer tel. (0512) 58 8051 of e-mail ne.meijer@nijsmellinghe.nl
Mevr. Lutske Bruinsma (0512) 58 8855 of e-mail l.bruinsma@nijsmellinghe.nl


 

Beroepsgeheim

De medisch maatschappelijk werkers zijn in dienst van ziekenhuis Nij Smellinghe. Zij werken samen met specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners, binnen en buiten het ziekenhuis.
Vertrouwelijke informatie wordt door de medisch maatschappelijk werker niet zonder uw medeweten aan andere hulpverleners en instanties doorgegeven. Wanneer dit voor de hulpverlening van belang is, dan zal dit eerst met u worden besproken.

Kosten

Indien u onder behandeling bent in Nij Smellinghe, worden de kosten voor hulpverlening door het medisch maatschappelijk werk vergoed door uw zorgverzekeraar. 

In ziekenhuis Nij Smellinghe werken de medisch maatschappelijk werkers volgens de kwaliteitsnormen van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.