Uw arts heeft het medicijn dexamethason voorgeschreven. Deze folder beschrijft wat het is, hoe het gebruikt wordt, wat de werking is en welke bijwerkingen zijn.

Wat is dexamethason?

Dexamethason is een kunstmatig bijnierschorshormoon. U krijgt dit medicijn vanwege druktoename in de hersenen door een tumor. De druktoename kan veroorzaakt worden door de tumor zelf, maar ook door vochtophoping rond de tumor. Dexamethason zorgt voor afname van het vocht en vermindert daardoor de symptomen.

Gebruiksaanwijzing

Volg het voorschrift van de arts op en let op de volgende adviezen en waarschuwingen:
• Waarschuw bij maagklachten, koorts of algemene ziekteverschijnselen uw arts.
• Stop nooit plotseling met het slikken van dit medicijn. Het acuut stoppen van dexamethason, zeker als u het langere tijd gebruikt, kan ernstige lichamelijke klachten geven. Uw arts vermindert daarom de dosis dexamethason op een geleidelijke manier. Zo krijgt uw lichaam de tijd zich aan te passen.

Inname

Het is belangrijk de medicijnen op vaste tijdstippen van de dag in te nemen. Dan bevindt de werkzame stof zich steeds in dezelfde hoeveelheid in het bloed. Hierdoor hebben de medicijnen het meeste effect.

Aanvang en duur van de werking

De werking begint binnen enkele uren na inname van het eerste tablet en bereikt zijn maximum na enkele uren tot dagen. De werking houdt lang aan.

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

• Toename van eetlust en gewicht. Vaak is er voorkeur voor zoete voeding, zelfs als u dat voorheen niet had. Het is wel belangrijk dat uw gewicht niet teveel toeneemt. Dit kan uw mobiliteit beperken. Bovendien kan door langer gebruik van dexamethason uw bloed-suikerspiegel ontregeld raken.

• Ontstaan van een bol gezicht.
• Verminderde afweer tegen infecties (overleg bij koorts met uw huisarts).

Soms voorkomende bijwerkingen zijn:

• Ontregeling van de bloedsuikerspiegel. Regelmatige bloedcontrole is nodig. Als u suikerziekte heeft, krijgt u een dieet en/of tabletten. In een enkel geval zijn dagelijkse insuline-injecties noodzakelijk. Vaak verdwijnt de verstoring van de suikerhuishouding nadat u stopt met het gebruik van dexamethason;
• Hoge bloeddruk
• Dikke voeten
• Maag- en/ of buikpijn. Als u eerder maagklachten heeft gehad, kunt u hier door gebruik van dexamethason opnieuw last van krijgen. Uw arts kan u medicatie geven om de klachten te voorkomen of te verhelpen.
• Slecht slapen
• Dunne, kwetsbare huid en vertraagde wondgenezing
• Geagiteerd, rusteloos of angstig zijn. Als het mogelijk is, verlaagt de arts de dosering dexamethason. Maar helaas kan dit niet altijd.

Verschijnselen die na langdurig gebruik van hoge doses soms optreden zijn:

• Spierzwakte in de bovenbenen. Wandelen is de beste oefening om de kracht in uw benen te oefenen en te behouden. Als u merkt dat u last krijgt van spierzwakte meld dit dan aan uw behandelend arts.
• Botontkalking.
Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Vergoeding of zelf betalen

Dit medicijn is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Het wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.