In het ziekenhuis hebt u misschien het gevoel dat u tot heel wat in staat bent. Maar eenmaal thuis valt dit soms tegen. U moet leren uw grenzen voor lichamelijke inspanning opnieuw te bepalen en te verleggen. Stapsgewijs uw activiteiten weer uitbreiden is belangrijk. Een beetje moe worden is niet erg, maar overdrijf het niet. Uw lichaam geeft aan wat u wel en wat u niet kunt. Bij aanhoudende klachten of twijfel, vraag uw huisarts. De duur van het herstel verschilt per persoon.

Rust en inspanning

Let er op dat u voldoende rust krijgt. Een goede nachtrust is belangrijk. Maar u kunt ook ’s middags rust nemen.
Als u zich inspant, let dan op gevoelens van vermoeidheid en kortademigheid. Neem rust als u daar behoefte aan heeft. Tijdens normale activiteiten moet u een gesprek kunnen voeren zonder kortademig te worden. Let goed op signalen van uw lichaam. Wissel activiteiten en rust af. Om de ervaren inspanning te omschrijven gebruiken we de volgende termen:
• Heel erg licht
• Erg licht
• Tamelijk licht
• Tamelijk zwaar
• Zwaar
• Erg zwaar
• Heel erg zwaar

Conditie opbouwen

Thuis kunt u uw conditie weer opbouwen.
• Ga buiten in een rustig tempo wandelen. U kunt beginnen met 10-15 minuten. Bouw dit elke dag op met 5 minuten. Ga door totdat u 1 uur achter elkaar kunt wandelen. U mag de inspanning ervaren als ‘erg licht’ tot ‘tamelijk licht’.
• Voor fietsen geldt: begin met een klein stukje fietsen. Begin in de buurt, bij windstil weer. Breid dit langzaam uit. Hou er rekening mee dat u ook weer terug moet. Ook hierbij mag u de inspanning ‘erg licht’ tot ‘tamelijk licht’ ervaren.
Heeft u een operatie gehad dan mag u de eerste 6 weken niet buiten fietsen. Na een aantal weken mag u de inspanning opbouwen tot ‘tamelijk zwaar’.

Hartrevalidatie

Na uw ziekenhuisopname kunt u de poliklinische hartrevalidatie gaan volgen. De hartrevalidatie bestaat uit verschillende onderdelen: ‘bewegen’, ‘voorlichting’ en ‘psychosociale ondersteuning’. Doelstellingen van de hartrevalidatie zijn onder meer het ‘leren kennen van grenzen’ en zo mogelijk het ‘verbeteren van de conditie’.

Autorijden

U mag de eerste 4 weken na een infarct en 6 weken na een operatie niet zelf autorijden. Na deze periode kunt u dat rustig opbouwen.

Hobby’s

Het is goed om regelmatig te ontspannen. Wij raden u aan om na uw ziekenhuisopname uw hobby’s weer op te pakken. Vaak kunt u uw hobby’s opdelen in lichte en zware activiteiten. Met de lichte activiteiten kunt u vaak direct weer aan de slag en de zware activiteiten wat later. Zo kunt u bijvoorbeeld bij tuinieren wel bollen planten of met de hand onkruid wieden, maar nog niet grasmaaien of spitten.

Sporten

Bij een actieve leefstijl past regelmatig sporten. U kunt in principe alle sporten uitoefenen. Ga weer sporten als u volledig bent hersteld van uw infarct of operatie. Overleg met uw cardioloog de mogelijkheden. U kunt zelfstandig gaan sporten. Maar er zijn ook mogelijkheden om dat onder
begeleiding te doen, bijvoorbeeld bij de HIB (Hart in Beweging).