Door suikerziekte (diabetes mellitus) kunnen er beschadigingen optreden in het oog. Zonder dat direct het ‘zien’ wordt aangetast kunnen er al afwijkingen aanwezig zijn in het netvlies. Men noemt dit diabetische retinopathie. Als deze schadelijke afwijkingen niet tijdig worden herkend en behandeld, kan blindheid het gevolg zijn.

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie komt door suikerziekte. Er treden veranderingen op in de bloedvaten van het netvlies. Deze veranderingen kunnen zich voordoen in twee opvolgende stadia. De wand van de kleine bloedvaten verandert. Daardoor kan lekkage van vocht en bloed optreden (exsudatieve retinopathie). Daaropvolgend worden nieuwe bloedvaten gevormd. Dit heet bloedvatnieuw¬vorming (proliferatieve retinopathie). Deze nieuwe bloedvaatjes zijn erg broos en veroorzaken gemakkelijk bloedingen in het glasvocht in het oog.

Controle

Het risico van een retinopathie wordt groter naarmate u langer suikerziekte heeft. Het is mogelijk dat u al langere tijd aan suikerziekte lijdt zonder dat u daar iets van merkt. Daarom is het verstandig ook uw ogen te laten controleren zodra er suikerziekte is vastgesteld. Een goede stabiele bloedsuiker maakt de kans op het krijgen van retinopathie kleiner. Het algemeen advies luidt deze controle na 1 tot 2 jaar te herhalen ook als u geen oogklachten heeft. Er kunnen afwijkingen optreden in de ogen die (nog) geen klachten geven maar wel behandeld moeten worden om verdere beschadiging te stoppen.

Onderzoek

Bij het onderzoek door de oogarts wordt de pupil met druppels verwijd. Zo kan het netvlies goed worden bekeken. Door deze druppels ziet u tijdelijk minder. Als er afwijkingen worden gevonden, kan het noodzakelijk zijn foto's te maken met contrastvloeistof (fluorescentie-angiografie). Hierbij wordt een kleurstof in de arm gespoten. Soms kan men hier wat misselijk van worden. Met behulp van dit onderzoek kan de oogarts de mate en de ernst van de afwijking beter beoordelen.

Behandeling

Wanneer er afwijkingen in het netvlies worden vastgesteld, kan een laserbehandeling in een groot aantal gevallen een verdere achteruitgaan stoppen of vertragen.

Laserbehandeling

Met laserbehandeling is het mogelijk bijzondere lichtstralen op het netvlies te richten. In geval van exsudatieve diabetische retinopathie is het mogelijk de lekkende bloedvaten dicht te lassen. Deze behandeling duurt ongeveer tien minuten. Maar als er nieuwe bloedvaatjes zijn gevormd (proliferatieve diabetische retinopathie) moet vrijwel het gehele netvlies met laserstralen worden behandeld. Deze behandeling is veel uitgebreider dan de eerstgenoemde en vindt vaak meerdere keren plaats.
De voorbereiding op de laserbehandeling bestaat uit oogdruppels om de pupil te verwijden en druppels om het oog te verdoven. Als het gaat om een uitgebreide behandeling, kan ook een injectie bij het oog gegeven worden voor een plaatselijke verdoving.

Andere behandelingen

Als er een bloeding in de glasvochtruimte ontstaat kan soms een behandeling met koude-/cryotherapie helpen om de abnormale bloedvaten die de bloeding hebben veroorzaakt, te laten verdwijnen. Als de bloeding hiermee niet voldoende stopt, wordt een vitrectomie uitgevoerd. Dit is een operatie, waarbij het glasvocht wordt verwijderd. Eventueel kan tijdens de operatie het netvlies ook met laserstralen worden behandeld.

Conclusie

Helaas geeft suikerziekte nogal eens problemen met het zien. Door de steeds betere onderzoeks- en behandeltechnieken is het vaak mogelijk de retinopathie tot stilstand te brengen. In veel gevallen is het daardoor mogelijk blindheid te voorkomen. Laat daarom bij suikerziekte uw ogen regelmatig onderzoeken!

Tot slot

In deze folder is kort informatie gegeven over diabetische retinopathie. Ook wordt aangegeven wat er aan gedaan kan worden. Verdere vragen kunt u het best aan uw eigen oogarts stellen.

Deze folder is tot stand gekomen door de commissie FOLDER N.O.G. 2002.