Inleiding

U heeft in overleg met de orthoptist en de oogarts besloten om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor een scheelzienoperatie.
Deze folder is bedoeld ter voorbereiding op de dagopname van uw kind. De operatie wordt onder narcose uitgevoerd en is een dagbehandeling. Dit houdt in dat uw kind ‘s ochtends komt en dezelfde dag weer naar huis mag. Uw kind verblijft op de kinderafdeling. Het doel van de operatie is de afwijkende oogstand te corrigeren.
De secretaresse heeft twee afspraken voor uw kind meegegeven:
• Een afspraak voor preoperatieve screening
• De datum van de operatie

Het is belangrijk om uw kind zo goed mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren voor, tijdens en na de operatie.

Voorbereidingen voor de operatie thuis
  • Het is noodzakelijk dat uw kind nuchter blijft in verband met de narcose. Daarom mag hij/zij vóór de operatie vanaf 24.00 uur ‘s nachts niets meer eten en drinken.
  • Gedurende twee weken voor de ingreep mag uw kind geen geneesmiddelen innemen, waarin aspirineachtige stoffen zitten.
  • De ingreep kan niet plaatsvinden als uw kind ziek is. Heeft uw kind meer dan 38 graden koorts of zijn er in de directe omgeving infectieziekten zoals mazelen, kinkhoest, rode hond, waterpokken, bof of roodvonk? Neem dan contact op met de secretaresse. Als uw kind ontstoken wondjes in het gezicht of op het lichaam heeft kan de ingreep niet plaatsvinden.
  • Neem voor uw kind een schone pyjama en schone sokken mee naar het ziekenhuis.
  • Regel van tevoren het vervoer naar huis. Het is verstandig om uw kind met twee personen te begeleiden.
De dag van de operatie

Op de dag van de operatie komt u met uw kind op de kinderafdeling. Hier krijgt uw kind een operatiehemd aan en wordt door de pedagogisch medewerker voorbereid op de operatie.
In de operatiekamer zijn artsen en verpleegkundigen aanwezig. Ze dragen mondkapjes en mutsen. In de operatiekamer staat een apparaat voor de hartbewaking tijdens de operatie. Hiervoor worden drie plakkers op de borst van uw kind geplakt. Een ‘knijpertje’ aan een van de vingers van uw kind meet het zuurstofgehalte in het bloed. Door de anesthesist wordt uw kind onder narcose gebracht. In de hand van uw kind wordt een infuusnaaldje ingebracht. Deze wordt in de loop van de dag weer verwijderd.
Eén van de ouders mag bij het inleiden van de narcose zijn. U mag zelf beslissen of u hier bij wilt zijn of niet. Van tevoren mag u kiezen of er via een ‘prikje’ of met ‘het kapje’ narcose wordt toegediend. Zodra uw kind onder narcose is, verlaat u de operatiekamer en gaat u weer terug naar de kinderafdeling.
Tijdens de operatie worden de oogspiertjes die aan de buitenkant van de oogbol zitten losgemaakt en verplaatst of ingekort. Zo wordt de oogstand rechter. Dit gebeurt meestal aan beide ogen. De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie wordt uw kind naar de recovery (uitslaapkamer) gereden. Hier kunt u bij uw kind zijn als het wakker wordt (uw kind heeft het idee dat u er de hele tijd bij bent geweest). Als uw kind goed wakker is gaat u met uw kind weer naar de kinderafdeling. Uw kind mag wat drinken als het weer goed kan slikken en niet al te misselijk is. De ogen kunnen na de operatie wel wat prikken en wat pijnlijk zijn. In het begin kan het wat moeilijk zijn om de ogen goed open te houden, maar dit gaat vanzelf beter. Als het nodig is krijgt u medicijnen mee naar huis. Als de anesthesist het goed vindt mag u uw kind daarna weer mee naar huis nemen.
Uw kind kan na de narcose misselijk zijn. Als drinken kunt u dan het beste water, thee of bouillon geven. Probeer na de operatie uw kind toch regelmatig wat drinken en eten te geven. Ook al is de eetlust heel klein. De eetlust komt langzamerhand weer terug. Als uw kind een paar keer overgeeft is dit niet erg, maar als uw kind blijft overgeven, neem dan contact met ons op.
Het is verstandig dat uw kind op de dag van de operatie rustig aan doet.
Na de operatie kunnen de ogen wat vies zijn. U kunt ze dan het beste schoonmaken met afgekoeld gekookt water met een schone tissue. Veeg dan van de buitenkant van het oog naar de neus toe.
Spelen in de zandbak is de eerste twee weken na de operatie niet aan te raden.
Zwemmen kan na 1 week na de operatie weer, evenals sporten.

Wees in de eerste dagen na de operatie voorzichtig tijdens het douchen en haarwassen, zodat er geen zeep in de ogen komt. Een paar dagen na de operatie gaan de meeste kinderen weer naar school.
Een geringe verhoging (38 graden) kan na de operatie ontstaan, dit is vaak tijdelijk.

Controle

Enkele weken na de operatie is er een poliklinische controle.
Het definitieve resultaat van de operatie kan pas na enige tijd beoordeeld worden. Het komt soms voor dat er iets te veel of te weinig van de oogstand wordt gecorrigeerd door de operatie. Meestal is één operatie voldoende om de oogstand te corrigeren, soms is een tweede operatie noodzakelijk.