In deze folder vindt u informatie over de behandeling met Photodynamische therapie of PDT (afkorting van het engelse Photo Dynamical Therapy). De informatie gaat over de behandeling, de resultaten, de risico’s en de nazorg.

Wat is Photodynamische therapie?

Photodynamische therapie is een behandeling die mogelijk is bij de ‘natte’ (exsudatieve) vorm van ‘Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie’ (LMD). Het doel van de behandeling is om het huidige zicht te behouden en het proces van macula-degeneratie te vertragen.
Door de behandeling worden de abnormale bloedvaatjes achter het netvlies gesloten. Dit gebeurt door een fotochemische reactie die ontstaat door de combinatie van een lichtgevoelig geneesmiddel met een laser. Het netvlies zelf blijft hierbij onbeschadigd.

Hoe gaat een PDT-behandeling?

Aan het begin van de behandeling krijgt u een infuus met een lichtgevoelige stof in uw arm. Deze stof hecht zich specifiek aan de nieuwgevormde bloedvaatjes in de macula. Uw oog wordt verdoofd met oogdruppels. Vervolgens wordt de pupil van het te behandelen oog met druppels verwijd. Daarna plaatst de arts een speciale contactlens op het oog. Door de verdoving voelt u dit niet. Vijftien minuten nadat het infuus is opgestart, wordt het geneesmiddel gedurende 80 seconden geactiveerd met het licht van een laser. Hierdoor worden de woekerende bloedvaatjes vernietigd.
Een PDT-behandeling duurt in totaal ongeveer een half uur en vindt poliklinisch plaats. De behandeling is niet pijnlijk. Na de behandeling krijgt u een speciale bril. Deze kunt u het beste 48 uur dragen.

Wanneer kan een PDT-behandeling worden toegepast?

Helaas kan niet iedereen met maculadegeneratie behandeld worden. De mogelijkheden voor behandeling zijn tot nu toe nog beperkt. Een PDT-behandeling kan alleen succesvol zijn bij patiënten die de ‘natte’ vorm van maculadegeneratie hebben. Hierbij zorgen woekerende bloedvaatjes voor beschadiging van het centrale deel van het netvlies (macula). Voorwaarden zijn hierbij dat de situatie voor behandeling gunstig is en dat de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld.
Voor de droge vorm bestaat geen behandeling.

Resultaten van een PDT-behandeling

Het is een succesvolle behandeling als de gezichtsscherpte minder snel daalt dan zonder behandeling, met andere woorden: wanneer het afnemen van het zicht wordt afgeremd of de afname (tijdelijk) kan worden gestopt. In een deel van de gevallen kan het nog aanwezige gezichtsvermogen worden behouden. Het is niet mogelijk om het gezichtsvermogen te verbeteren. Het al verloren zicht herstelt in de meeste gevallen niet meer.

Risico’s van een PDT-behandeling

Een PDT-behandeling is een veilige en betrouwbare ingreep. Maar een goed resultaat voor het verloop van de ziekte kan niet altijd worden gegarandeerd.
Net als bij andere behandelingen, kunnen er na een PDT-behandeling bijwerkingen optreden. Voorbeelden zijn: huidreacties op de plaats van de inspuiting, een troebel zicht of defecten van het zicht. Deze bijwerkingen gaan over het algemeen weer over.
Een klein aantal patiënten krijgt tijdens toediening van het lichtgevoelige middel last van lage rugpijn en/of borstklachten. De pijn verdween na het beëindigen van de toediening. Ook krijgen sommige patiënten tijdelijk last van hoofdpijn, duizeligheid en een verlaagde bloeddruk.

Nazorg en controle

Na de behandeling blijven uw huid en ogen nog ongeveer twee dagen gevoelig voor helder licht. Het is daarom belangrijk dat u direct zonlicht en helder (binnen)licht vermijdt. Direct na de behandeling ziet u wat wazig door de druppels waarmee uw oog verdoofd is. Drie maanden na de eerste behandeling komt u terug bij uw oogarts. De arts stelt vast of en hoe vaak de behandeling herhaald moet worden. Soms kan één behandeling volstaan, maar meestal zijn er meerdere behandelingen nodig om een bevredigend resultaat te bereiken.

Adviezen

Omdat uw huid en ogen door behandeling met het lichtgevoelige middel nog gevoelig zijn voor helder licht, is het raadzaam om tot 48 uur na de behandeling een aantal maatregelen te nemen. Zo kunt u het beste beschermende kleding en een donkere (zonne)bril dragen wanneer u na de behandeling naar huis gaat. Helder zonlicht, zonnebanken en halogeenverlichting kunt u het beste vermijden. Zorg dat de ramen in uw huis met behulp van (rol)gordijnen kunnen worden afgeschermd tegen rechtstreeks zonlicht. Ook wordt u aangeraden om de eerste twee dagen na de behandeling geen alcohol te gebruiken, omdat het geneesmiddel door de lever wordt afgebroken. Televisie kijken en het gebruik van de computer is wél toegestaan. Na twee dagen kunt u weer normaal naar buiten.

Website

Voor meer informatie kunt u ook de website van de oogartsen raadplegen: www.oogartsenfriesland.nl