Ingreep

De oogarts heeft bij u vocht in het netvlies geconstateerd. Dit noemen we macula oedeem. Dit kan ontstaan door diabetes mellitis, afsluiting van bloedvaatjes op het netvlies of door andere macula aandoeningen.
Samen met de oogarts heeft u afgesproken om in uw glasvocht een medicijn te spuiten. Dit medicijn is triamcinolon, een langwerkend corticosteroïd. Door dit medicijn gaan de haarvaatjes minder lekken en neemt het vocht in het netvlies af.

Hoe werkt het?

Op de dag van de ingreep wordt de pupil wijder gemaakt door middel van druppels. U wordt vervolgens naar de ruimte gebracht waar de ingreep plaatsvindt. Meestal is dit de operatiekamer (OK).
Het oog wordt steriel afgedekt. Daarna wordt met een klein naaldje het medicijn in het oog gespoten. De ingreep is zo goed als pijnloos. Wel kan er enig ongemak in het oog ontstaan, omdat de oogdruk in korte tijd omhoog gaat.
Na de ingreep kunt u naar huis. Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig. U kunt doorgaan met gebruik van al uw reguliere medicatie. Een controleafspraak wordt meestal de volgende dag telefonisch met u gemaakt.

Risico’s

Bij minder dan één op de duizend mensen bestaat de kans op een infectie in het oog. Als het oog de dag na de ingreep, pijnlijk, rood en oncomfortabel wordt, neem dan direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (0512) 588 331.
Er is een kans op een verhoogde oogdruk. Dit is meestal tijdelijk, gedurende de uren vlak na de ingreep.
Ook is het mogelijk dat de oogdruk enkele weken na de ingreep omhoog gaat door het medicijn. Dit is goed te behandelen door het tijdelijk gebruik van oogdrukverlagende druppels.
Door het in het glasvocht ingebrachte corticosteroïd bestaat de kans dat een al aanwezig cataract (staar) iets sneller toeneemt.
Het medicijn triamcinolon is niet geregistreerd voor gebruik in het oog. Het gebruik van het medicijn in het glasvocht van het oog is relatief nieuw, maar wordt al op grote schaal over de gehele wereld toegepast. Binnen de oogheelkunde wordt veel gebruik gemaakt van steroïden en complicaties en problemen van steroïden zijn bekend.
De complicaties en problemen van triamcinolon zijn niet anders dan van overige steroïden toegepast in of bij het oog.

Omdat dit een zogenaamd off-label medicijngebruik is, moet u wel toestemming geven aan uw behandelend oogarts, nadat u deze folder goed heeft gelezen.

Website: www.oogartsenfriesland.nl