Fotografiespreekuur voor diabetespatiënten via Ketenzorg Friesland

Inleiding

U bent verwezen door uw huisarts naar het fotografiespreekuur voor diabetespatiënten. Met deze folder maken we u duidelijk wat het doel van het onderzoek is en wie daarvoor in aanmerking komen.

Doel

Met dit onderzoek kijken we of er afwijkingen aan de bloedvaten van het netvlies in het oog zijn. Afwijkingen aan de bloedvaten van het netvlies kunnen ten gevolge van suikerziekte ontstaan.

Als deze afwijkingen niet snel worden herkend en behandeld, kan slechtziendheid het gevolg zijn. De afwijkingen die in het oog ontstaan, noemt men diabetische retinopathie. Dit zijn verwijde haarvaten, kleine bloedinkjes en lekkage van vocht en bloed uit de netvliesvaten. Soms ontstaat ook bloedvatnieuwvorming. Dit laatste kan weer leiden tot bloedingen in het glasvocht in het oog. Bij beginnende afwijkingen heeft de patiënt vaak nog geen klachten. Daarom is het verstandig de ogen regelmatig te laten controleren op het ontstaan van diabetische retinopathie.

Doelgroep

Screening middels fundusfotografie op afwijkingen op het netvlies. Op verzoek van de huisarts bij patiënten die aan Ketenzorg Friesland deelnemen.

Verwijzing

U wordt doorverwezen door de huisarts of door de diabetesdienst.

Het onderzoek

Indien nodig worden beide pupillen met oogdruppels verwijd. Zo kan het netvlies goed gefotografeerd worden. Er worden een aantal foto’s van het netvlies genomen. Als er afwijkingen worden gevonden wordt dit aan de huisarts doorgegeven. Verwijzing naar de oogarts, indien nodig, moet door de huisarts gedaan worden.

Na het onderzoek kunt u wat waziger zien, dit effect duurt ongeveer 1 à 2 uur. Wij adviseren u een zonnebril mee te nemen. Als u nog moet autorijden is het verstandig iemand mee te nemen die u kan begeleiden.

Dit onderzoek is geen oogheelkundig onderzoek. Het is een screenend onderzoek naar oogheelkundige complicaties van diabetes mellitus. Het onderzoek wordt door de huisarts aangevraagd in kader van de Ketenzorg Friesland.

Herhalingsonderzoek

Als er geen afwijkingen worden gevonden, wordt u verzocht na één á twee jaar terug te komen op het fotografiespreekuur. De controle termijn wordt door de huisarts bepaald.

Tot slot

In deze folder is kort weergegeven wat het ketenzorg Friesland fotografiespreekuur voor diabetespatiënten inhoudt. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de oogheelkundig assistente.