Inleiding

Een opname van een kind is zowel voor de ouders als voor de kinderen een ingrijpende gebeurtenis. De opname van uw kind bij ons op de zuigelingenafdeling is vaak onverwacht en is waarschijnlijk anders dan u zich had voorgesteld. Alleen al het feit dat u de zorg voor uw kind aan anderen moet overlaten, kan een teleurstelling zijn.

In dit boekje vertellen wij u het een en ander over onze zuigelingenafdeling. De baby's die hier verzorgd worden hebben minder weerstand. Daarom gelden op deze afdeling andere regels dan op de Kraamafdeling of op de rest van de Kinderafdeling. Toch proberen wij zo min mogelijk regels op te stellen zodat het contact met uw kind zo prettig en (naar omstandigheden) zo natuurlijk mogelijk verloopt.
Niet alles kan in dit boekje staan. Soms moeten dingen persoonlijk afgesproken worden. Twijfelt u over iets of heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0512) 588 460. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de verpleegkundige die direct betrokken is bij de zorg van uw kind.

Een ingrijpende gebeurtenis

Een bevalling is een ingrijpende en intieme gebeurtenis. Iedere bevalling wordt weer anders beleefd en geeft weer nieuwe ervaringen. Lang niet altijd zijn deze ervaringen positief. Een gevoel van onwerkelijkheid en spanning kan een tijdje aanhouden. Zeker als uw kind niet direct mee mag naar huis. Als moeder, maar ook als vader kunt u rondlopen met een gevoel van onmacht en gemis aan contact.
Uit ervaring weten wij dat iedere ouder op een persoonlijke manier hierop rea¬geert. En ook dat veel ouders het prettig vinden om hierover contact te hebben met iemand die zich onafhankelijk van het ziekenhuis op kan stellen. In Nij Smellinghe is hiervoor een maatschappelijk werkster aanwezig. U kunt ook contact opnemen met de 'Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen' (adres verderop in deze folder).

Wat is een zuigelingenafdeling?

De zuigelingenafdeling is een onderdeel van de Kinderafdeling en verdeeld in een kamer met couveuses en enkele wiegenkamers, waar specifieke zorg gegeven wordt.

Welke kinderen liggen op de zuigelingenafdeling?

De kinderen die hier liggen:
• zijn te vroeg geboren
• zijn te licht in gewicht
• hebben ademhalingsmoeilijkheden en hebben daardoor extra zuurstof nodig
• kunnen hun temperatuur niet goed op peil houden
• zijn ziek
• moeten geobserveerd worden na een kunstverlossing (bijv. tang-, vacuümverlossing of keizersnee)
• andere redenen (bijv. medicijngebruik van moeder of langdurig gebroken vliezen).

Om deze redenen kan uw kind in een couveuse liggen. In een couveuse is het mogelijk de temperatuur te regelen, extra zuurstof te geven en uw kind voortdurend te observeren.
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van bewakingsapparatuur. De eerste dagen na hun geboorte hebben sommige baby's een infuus nodig voor medicijnen, extra vocht of voeding.

Gele huidskleur: een normaal verschijnsel

Het kan gebeuren dat uw kind de eerste dagen een gele huidskleur krijgt. Dit komt door een te hoge concentratie van een bepaalde afvalstof in het bloed (= bilirubine). Dit is een normaal verschijnsel, niets om u ongerust over te maken.
In enkele gevallen is het nodig om deze geelheid te bestrijden.
Dit doen we met fototherapie. Uw kind ligt dan onder speciaal licht (“blauwe lamp”) en krijgt dan een soort brilletje om niet in het licht te hoeven kijken.
Om het verhoogde bilirubinegehalte te bestrijden kan de kinderarts beslissen om de borstvoeding tijdelijk te stoppen of maar drie maal per dag te geven.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om een deel van het bloed te wisselen.

Onderzoeken

Bloedonderzoek:
Om een beter beeld te krijgen van de toestand van uw kind is het soms nodig dat bloed geprikt wordt. Dit geldt met name voor de eerste dagen van de opname.
Hielprik (PKU-CHT-AGS):
Dit is een landelijk onderzoek. Elke baby in Nederland krijgt een hielprik om te onderzoeken of hij een stofwisselingsziekte heeft. Dit onderzoek gebeurt op de vierde levensdag. Bij dit onderzoek geldt: ‘geen bericht is goed bericht’. Bij te vroeg geboren baby’s kan het gebeuren dat de hielprik nog eens herhaald wordt.

Verzorging van uw kind

Als de toestand van uw kind dit toelaat kunt u, in overleg met de verpleegkundige van uw kind, uw kind zelf verzorgen, zoals een schone luier omdoen, temperatuur meten, wassen, voeding geven, knuffelen.

Kinderarts

Dagelijks en als het nodig is vaker, wordt uw kind door de dienstdoende kinderarts beoordeeld. De behandeling wordt met de verpleegkundige besproken en zonodig aangepast.
Met de vaste kinderarts kunt u een afspraak maken via de verpleegkundige. In sommige gevallen krijgt u informatie via de dienstdoende kinderarts. Het tijdstip is vaak tussen 16.00 en 17.00 uur.
Ook kunt u altijd een gesprek aanvragen met een van de kinderartsen. Het maakt niet uit welke arts die dag dienst heeft. U kunt een afspraak maken via de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse.

Voorzorgsmaatregelen.

De baby's die op de zuigelingenafdeling liggen zijn meer vatbaar voor infecties dan gezonde baby's. Daarom hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

a. Uw jas graag ophangen aan de kapstok in de gang van de zuigelingenafdeling.

b. Als u de kamer waar uw kind ligt binnenkomt, dient u eerst uw handen goed te wassen en/of in te wrijven met het ontsmettingsmiddel (sterillium). Ook als u weer vertrekt uw handen wassen! Dit is nodig omdat infecties vooral via de handen overgedragen worden.
Het verplegend personeel draagt soms een overschort.

c. Laat ons weten als u een of andere infectie heeft (verkouden, diarree, keelpijn, ontstoken vinger, wondje). In het belang van uw kind is bezoek (zowel door u als door een ander) niet mogelijk als een aandoening besmettingsgevaar oplevert.

Contact met uw kind

Contact is de manier waarop u, uw partner en uw eventuele andere kinderen de nieuwgeborene beter leren kennen. U heeft vanzelfsprekend lichamelijk contact met uw kind als u het voedt, wast en aankleedt.
Strelen, knuffelen, kusjes geven, kleine spelletjes doen is voor uw kind heerlijk. Pasgeboren baby's reageren soms al heel duidelijk op deze vorm van contact.
Ook als uw kind in de couveuse ligt is lichamelijk contact altijd mogelijk (bijv. buidelen of kangaroeën). Wij willen u er graag vertrouwd mee maken.

Babycam
Als uw kind op de zuigelingenafdeling is opgenomen, dan is het niet mogelijk om ieder moment bij uw kindje te zijn. Daarom is er de mogelijkheid om via de babycam uw kind wel elk moment te kunnen zien. Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u in de folder "Babycam couveusekamer en babykamer".

Borstvoeding mogelijk?

Het komt zelden voor dat een baby geen borstvoeding mag hebben. De kinderarts kan echter beslissen dat uw kind om medische redenen geen borstvoeding mag hebben. Maar over het algemeen kunt u rustig uw kind borstvoeding geven.
Veel baby's op deze afdeling hebben vaak kleine hoeveelheden voedsel nodig, bijv. elk uur of elke twee uur. Dit geldt met name voor baby's die te vroeg geboren zijn en baby's met een te laag gewicht.
Soms is uw baby te klein om de voeding direct uit de borst te drinken. U kunt dan de voeding afkolven. Dit kunt u thuis doen, maar ook op onze afdeling. Inlichtingen over thuis kolven kunt u krijgen bij de verpleegkundige of de wijk-/ kraamverpleegkundige.
Het kan ook zijn dat uw baby sondevoeding krijgt. Dat betekent dat uw baby de voeding krijgt door een dun slangetje (=sonde) dat via de neus en de slokdarm naar de maag loopt.
Voor meer informatie over borstvoeding kunt u contact opnemen met de lactatiekundige van Nij Smellinghe Saskia Barentsen, de vereniging 'Borstvoeding Natuurlijk' en/of ‘Borstvoeding-organisatie LLL’.

Bezoek

De bezoekregels zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan de voedingstijd in verband met de rust. De regels zijn als volgt:
• Er mogen niet meer dan twee personen bij de baby op bezoek komen, waarvan één altijd een ou¬der/verzorger is. Zorg daarom voor opvang als u met meerdere kinderen op bezoek komt.
• Er mag 1X gewisseld worden!
• Grootouders mogen een keer samen met de ouders bij de baby kijken.
• In overleg met de verpleegkundige mag een broertje of zusje mee naar binnen.

Denk eraan dat kinderen snel ziekten op elkaar overbrengen. Wanneer bij u thuis, op school of in de buurt kinderziekten (bijv. waterpokken) heersen, of uw kind heeft last van braken, diarree, vlekjes, verkoudheid of keelpijn dan kan dit betekenen dat uw kind niet mee op bezoek kan. Gun uzelf de kans om als ouder(s) ook eens alleen met uw kind te zijn. Spreek daarom af dat niet iedere keer iemand meekomt. Twijfelt u, dan kunt u met de verpleegkundige overleggen.

Speciale bezoekregeling

Is uw kind ouder dan twee weken, dan bestaat de mogelijkheid ‘kamer 2’ te reserveren. Op deze kamer kunt u twee extra bezoekers meenemen.
Wanneer uw kind om wat voor reden dan ook niet vervoerd kan worden, mag u voor deze bezoekregel, in overleg met de verpleegkundige, gebruik maken van ‘kamer 8’.
Van deze afwijkende bezoekregel mag maximaal een of twee keer per week gebruik gemaakt worden. Wij hopen zo het contact tussen ouders en de omgeving naar tevredenheid te laten verlopen. Bij een spoedopname bepaalt de verpleegkundige of het bezoek door kan gaan. Als bezoek dan niet mogelijk is, wordt u zo snel mogelijk gebeld.

Verstrekken producten

Op de kinderafdeling worden namens een aantal firma’s producten aangeboden. Het is niet zo dat wij u hierbij adviseren om speciaal deze producten te gaan gebruiken. Er zijn meerdere producten op de markt waaruit u zelf een keuze kunt maken.

Rooming in

In een aantal gevallen is het mogelijk om voor het ontslag 24 uur met uw baby door te brengen om alvast aan de naderende thuissituatie te wennen. Dit kunt u in overleg met de kinderarts en de verpleegkundige regelen. In geval van borstvoeding wordt besproken of er een opname/langdurige aanwezigheid van de moeder wenselijk is. Dit wordt omschreven als ‘Rooming-in’.

Naar huis

Wanneer uw kind naar huis mag hangt van een aantal factoren af, zoals gewicht, goed drinken en de groei over meerdere dagen.
De kinderarts of verpleegkundige vertelt u wanneer uw kind naar huis mag. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Meestal krijgt u dit een dag voor het ontslag te horen. Als u dan nog vragen heeft aan de kinderarts is daar nog tijd voor.
Mocht u thuis komen en toch nog vragen hebben dan kunt u ons uiteraard altijd bellen (tot 2 dagen na ontslag): (0512) 588 460. Als u denkt dat uw kind ziek is, waarschuw dan altijd de huisarts.

Informatie

Wanneer uw kind naar huis gaat krijgt u van ons informatie mee over de voeding van uw kind. Als de kinderarts het nodig vindt, wordt een afspraak voor u geregeld voor een controle op de polikliniek.
In één van de volgende dagen wordt een brief met de gewenste gegevens naar de ouder- en kindzorg gestuurd. De kinderarts stuurt een ontslagbrief naar uw huisarts.

Denkt u er aan om uw kind binnen vier maanden na de geboorte aan te melden bij uw zorgverzekering.

Tijdig aanmelden van je kind bij jouw zorgverzekeraar
Rondom de geboorte van je kind moeten er veel dingen geregeld worden, zoals ook de financiële afwikkeling van de opname in het ziekenhuis. Een zuigeling moet zo spoedig mogelijk na de geboorte worden aangemeld bij de zorgverzekeraar voor een basisverzekering. Het polisnummer van deze verzekering evenals het BSN-nummer (burgerservicenummer) van de baby hebben wij nodig om de nota op juiste wijze af te handelen. Je hoeft dit niet persoonlijk aan het ziekenhuis door te geven, maar meldt je kind wel op tijd aan bij de gemeente (dit moet binnen drie dagen na de geboorte) en bij je zorgverzekeraar. Bij het niet tijdig aanmelden van je kind kan je zorgverzekeraar moeilijk doen over de datum van inschrijving van je kind. Hierdoor kun je verantwoordelijk worden voor de betaling van de rekening.

Informatie

Op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl. Er is een speciaal onderdeel voor kinderen.

ADRESSEN VAN VERENIGINGEN:

Vereniging van OUDERS VAN COUVEUSEKINDEREN
Postbus 1024
2260 BA LEIDSCHENDAM
tel: 070 - 386 25 35
website: www.couveuseouders.nl
e-mail: info@couveuseouders.nl

BORSTVOEDING NATUURLIJK
Postbus 119
3960 BC Wijk bij Duurstede
tel: 0343 - 57 66 26
website: www.vbn.borstvoeding.nl
e-mail: vbn@borstvoeding.nl

KIND EN ZIEKENHUIS
Korte Kalkhaven 9
3311 JM Dordrecht
tel: 078 - 614 63 61
website: www.kindenziekenhuis.nl
e-mail: kind.en.ziekenhuis@worldonline.nl

Borstvoedingorganisatie LLL
Stichting La Leche League
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
tel: 0111 - 41 31 89
website: www.LLL.borstvoeding.nl
e-mail: verkoop.LLL@borstvoeding.nl

Lactatiekundige Nij Smellinghe
Saskia Barentsen

De borstvoeding documentatiemap ligt ter inzage op het tafeltje in de gang van de zuigelingenafdeling.

BOEKEN:

'Te vroeg geboren'
door: Richard de Leeuw & Lilian Bakker
Uitg. Zomer & Keuning te Ede
(ook te bestellen via "Ouders van Couveusekinderen")

'We houden uw kindje nog even hier'
door: M. Hugenholtz en R. de Leeuw.
Uitg. Bert. Bakker, 1992.

‘Vanuit de couveuse de wereld in’, vragen van ouders van een couveusekind beantwoord door:
Zita van der Heijden
Uitgeverij: Kosmos – Z en K, Utrecht 1992
(ISBN 90-21529-7260)

'De baby in mijn handen'
door: infopres (ISBN 90-663-90069)

'Het Tweelingenboek'
door: Lenny Duyvelaar & Anjo Geluk Uitg. Meulenhoff

'Gehandicapt kind - gehandicapt gezin?'
(gesprekken met ouders)
door: T.M. Lücker & J.D. van Gool
(ISBN 90-600-18249)

Voor broertjes en zusjes:
‘Ik heb een zusje, maar ik mag alleen naar haar kijken’
door: Maaike Sigar, Richard de Leeuw en Dick Bruna
uitgeverij: middernachtpers (ISBN: 90-72259-025)