Dagopname Plasklas

Uw kind komt binnenkort in de Plasklas. Hiervoor krijgt uw kind een oproep met de datum en het tijdstip waarop uw kind met ouder(s) en/of verzorger(s) verwacht wordt. De Plasklas vindt plaats op de kinderafdeling. Hier wordt u om 13.00 uur verwacht. Om hier te komen volgt u route 35; de kinderafdeling bevindt zich op de begane grond.
U en uw kind melden zich bij de balie die zich halverwege de kinderafdeling bevindt. Het is niet de bedoeling dat er broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes meekomen naar de Plasklas. De Plasklas duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Indien mogelijk moet uw kind met een volle blaas komen, daarvoor is het belangrijk dat uw kind zodra hij/zij uit school komt een halve liter drinkt en daarna niet meer naar de wc gaat!
Uw kind wordt deze middag begeleid door de urotherapeute waarmee uw kind op de Plaspoli heeft kennisgemaakt.

Voor wie is de Plasklas?

De kinderen die naar de Plasklas gaan, hebben allemaal overdag plasklachten. U kunt hierbij denken aan regelmatig ongewild urineverlies (dit wordt incontinentie genoemd), terugkerende blaasontstekingen of vaak kleine beetjes moeten plassen. Per middag worden er gemiddeld 3 kinderen tegelijk geplaatst in de Plasklas, hierbij wordt geprobeerd om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één Plasklas te plaatsen.

Waarom de Plasklas?

De Plasklas is enerzijds bedoeld om in een kort tijdsbestek veel informatie over het probleem van uw kind te verzamelen (dit gebeurt vooral door middel van een aantal uroflowmetriën). Anderzijds dient de Plasklas voor het geven van informatie aan u en uw kind over het plassen zelf. Hierdoor kan in de meeste gevallen na één middag vlot een gerichte training gestart worden.

Wat moet er mee naar de Plasklas?

Wanneer uw kind op de Plaspoli al het mapje “Het plasboek van..”  met informatie of opdrachten heeft gekregen, wordt u verzocht dit mapje (met de eventueel ingevulde opdrachten) mee te nemen naar de Plasklas. Daarnaast adviseren we reservekleding en reserve-ondergoed mee te nemen.

Tijdens de Plasklas

Tijdens de Plasklas is het de bedoeling dat uw kind enkele plassen op een uroflowmeter doet (zie folder Uroflowmetrie). Tijdens de uroflowmetrie wordt het plaspatroon van uw kind vastgelegd. Daarna wordt met een scanapparaat gekeken of uw kind alles goed heeft uitgeplast. Dit onderzoek is niet pijnlijk!

Om op een middag meerdere uroflowmetriën te kunnen afnemen, moet uw kind veel drinken; zowel van te voren thuis als tijdens de middag in de Plasklas.

Eventueel meegenomen opdrachten worden tijdens de Plasklas individueel besproken. Daarnaast geeft de urotherapeute uw kind uitleg over de functie van de blaas. Zij legt uit wat de normale blaaswerking is en wat er specifiek bij uw kind anders verloopt waardoor er problemen met de blaas zijn. Tevens krijgt uw kind uitleg over het plassen zelf, waarbij de nadruk ligt op hoe, wanneer en hoe vaak een kind moet plassen. Tijdens de Plasklas komt de bekkenfysiotherapeut langs; zij kijkt naar de ademhaling, motoriek en zithouding van uw kind en geeft adviezen.

Na afloop

Aan het eind van de Plasklas krijgt uw kind in de meeste gevallen een opdracht mee naar huis waar hij/zij de komende weken aan moet werken. Na enkele weken volgt een telefonisch consult of een consult op de Plaspoli. Tijdens dit consult worden de opdracht en de behaalde resultaten besproken. Ook wordt eventueel informatie herhaald. Verder worden eventuele vervolgopdrachten ten behoeve van de plastraining uitgelegd en meegegeven. In de meeste gevallen worden na dit consult vervolgconsulten op de Plaspoli en/of per telefoon gepland.

De urotherapeute bespreekt de uroflowmetriën, plaslijsten en overige informatie die zij van u en uw kind krijgt met de kinderarts en in sommige gevallen ook met de uroloog. Ook wordt met de kinderarts regelmatig de voortgang van uw kind besproken. Na verloop van tijd krijgt uw kind een controleafspraak bij de kinderarts. In sommige gevallen is ook een afspraak bij de uroloog, bekkenfysiotherapeut of kinderpsycholoog wenselijk.

Verhindering tijdig doorgeven

Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent de Plasklas te bezoeken, geeft u dat dan zo tijdig mogelijk door. Zodoende stelt u ons in staat de opengevallen plaats in de Plasklas voor een ander kind te gebruiken en een nieuwe afspraak voor uw kind te maken. In geval van verhindering kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 0512-588286

Tot slot

Op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe (www.nijsmellinghe.nl) kunt u meer informatie vinden over de Plaspoli en de Kindergeneeskunde.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze folder, neem dan op maandag of dinsdag contact op met de kinderurologisch verpleegkundige via de Polikliniek Kindergeneeskunde (telefoonnummer: 0512-588286). Bij afwezigheid van haar wordt er een telefonische afspraak voor u gemaakt.