Uw kind inhaleert medicijnen met behulp van de Aerochamber met mondstuk®. In deze folder wordt uitleg gegeven over de techniek van inhaleren en over het onderhoud van de Aerochamber® en de dosisaërosol.

Gebruiksinstructie voor AeroChamberPlus® met mondstuk

De AeroChamberPlus® met mondstuk is een voorzetkamer voor de dosisaërosol, geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar oud.

Aandachtspunten vooraf

• De nieuwe AeroChamberPlus® vóór het eerste gebruik of wanneer u die twee of meer weken niet gebruikt heeft, huishoudelijk reinigen. Zie hiervoor verder het hoofdstuk ‘Schoonhouden’.
• Bij het gebruik van een nieuwe aërosol of wanneer u die twee of meer weken niet gebruikt heeft, moet u twee pufjes in de lucht sprayen, voordat u uw kind kunt laten inhaleren.

Aandachtspunten voor de toediening

• Goed rechtop zitten of staan.
• Zorg dat de mond leeg is.
• De dosisaërosol krachtig schudden voor gebruik, het beschermdopje verwijderen.
• De dosisaërosol met de opening naar beneden in de AeroChamberPlus® plaatsen.
• Plaats het mondstuk tussen de tanden; de lippen moeten het mondstuk omsluiten.
• Houd de AeroChamberPlus® horizontaal.
• Druk de dosisaërosol in, één dosis per keer in de AeroChamberPlus®.
• 5 tot 10 keer rustig in- en uitademen door de Aerochamber®. Uw kind hoeft de adem niet vast te houden.
• Als een tweede dosis moet worden toegediend, moet de aërosol uit de AeroChamberPlus® worden gehaald en opnieuw worden geschud.
• Na inhalatie de mond-keelholte spoelen: het eerste slokje uitspugen, het tweede slokje doorslikken en daarna eventueel tandenpoetsen. Zo nodig wat eten.

Gebruik van de dosisaërosol

• Het totaal aantal beschikbare doses staat vermeld op de zijkant van de aërosol.
• Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn. Dit is alleen mogelijk bij dagelijks gebruik. Zet de startdatum op de dosisaërosol. Bij zo nodig gebruik van de medicatie, turft u de gegeven pufjes.
• De dosisaërosol is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum staat op de zijkant van de aërosol.

Schoonhouden en bewaren

• De AeroChamberPlus® één keer per week in een schoon sopje reinigen, NIET naspoelen. Vervolgens de AeroChamberPlus® in verticale positie op een schone, droge doek leggen en aan de lucht laten drogen, dus niet droog wrijven, anders wordt het plastic statisch!
• De AeroChamberPlus® mag niet in de afwasmachine.
• Wekelijks de houder van de dosisaërosol zonder teller in een schoon sopje reinigen, goed afspoelen, uitkloppen, met een schone doek afdrogen en verder aan de lucht laten drogen. Een dosisaërosol met teller nooit uit de houder halen.
• Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
• De AeroChamberPlus® moet één keer per jaar worden vervangen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend kinderarts of bij de kinderlongverpleegkundige. Zij zijn bereikbaar via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoon: (0512) 588 820.