Huidkanker - Verwijderen huidkanker met vriescoupe techniek

Inleiding

Bij u is huidkanker geconstateerd. In overleg met u heeft de dermatoloog gekozen voor een operatieve behandeling. Dit gebeurt onder lokale verdoving. Bij de operatie die u krijgt, wordt gebruik gemaakt van vriescoupe diagnostiek. Dit heeft als voordeel dat in de meeste gevallen direct bekend is of de huidkanker volledig is verwijderd. Er kan daarna meteen tot sluiting van de wond, met eventuele reconstructie, worden overgegaan. Deze folder geeft een algemeen beeld van de operatie. Het is goed om u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Voor informatie over en afbeeldingen van huidkanker kunt u terecht op de website van het ziekenhuis: http://www.nijsmellinghe.nl/495/bescherm-je-huid-poli-dermatologie. U kunt ook op de hoofdpagina van de website zoeken op de term huidkanker.

Vriescoupe techniek

Vriescoupe diagnostiek is een techniek die wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende soorten kanker. Hierbij kan direct worden beoordeeld of de kankercellen helemaal weg zijn. Er wordt weefselsparend gewerkt. Dat wil zeggen dat het door deze snelle beoordeling mogelijk is om weinig gezonde huid weg te halen. Hierdoor zijn de uiteindelijke wond en litteken kleiner dan met een gewone operatie. Een patholoog bekijkt de aangedane huid die verwijderd is meteen onder de microscoop om te zien of er nog huidkanker aanwezig is. Deze operatiemethode neemt meer tijd in beslag omdat het stukje huid wordt bewerkt en bekeken voordat de behandeling verder kan gaan. Als er nog huidkankercellen onder de microscoop worden gezien, snijdt de dermatoloog nog een stukje weefsel weg. Vervolgens wordt de wond gesloten. In voorkomende gevallen wordt ervoor gekozen de huid te sluiten terwijl pas bij uw controlebezoek bekend is of de huidkanker echt helemaal is verwijderd. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.

Wanneer wordt er voor vriescoupe chirurgie gekozen?

• bij huidkanker in het gezicht
• een grote vorm van huidkanker
• huidkanker die groeit in uitlopers (sprieterig)
• huidkanker die optreedt op een plaats waar al eerder een behandeling van huidkanker is geweest (recidief).

Voorbereidingen thuis
Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen begint u thuis met een aantal voorbereidingen:
• Het gebruik van bloedverdunners verhoogt het bloedingsrisico tijdens de ingreep. Informeert u bij uw voorschrijvend specialist of uw trombosedienst of u hiermee mag stoppen en/of aanvullende maatregelen nodig zijn. Ascal (carbasalaatcalcium) wordt meestal doorgebruikt. Echter soms mag u van de huisarts toch de Ascal stoppen. Indien de huisarts toestaat dat u de Ascal mag stoppen dan stopt u 5 dagen voor de ingreep met het gebruik van de Ascal.
• Als u om medische redenen niet mag stoppen met uw bloedverdunners en u bekend bent bij de trombosedienst, is het wenselijk een extra bloedcontrole te hebben om te kijken of het bloed niet veel dunner is dan noodzakelijk. Onze voorkeur gaat uit naar INR <= 2.0.
• Bloedverdunners kunnen dezelfde dag weer worden ingenomen.
• Indien u mag stoppen met de bloedverdunners voor de ingreep, dan is ons verzoek: Sintrom (acenocoumarol) 3 dagen voor de operatie niet innemen, bij marcoumar (fenprocoumon) 5 dagen voor de operatie niet innemen. Aspirine (acetyl¬salicylzuur) stopt u 5 dagen voor de ingreep. Met pijnstillers met een ontstekingsremmend effect zoals Diclofenac, Ibuprofen en Voltaren stopt u bij voorkeur ook 5 dagen voor de behandeling.
• Gebruikt u één van de nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC’S): Rivaroxaban, Dabigatran of Apixaban neemt u dan contact op met uw voorschrijvend specialist. Dit geldt ook voor plaatjesremmers: clopidogrel (Plavix), ticagrelor (Brilique), prasugrel (Efient).
• Wij adviseren u 10 dagen voor en 10 dagen na de behandeling niet te roken. Roken vernauwt de kleine bloedvaten. Dit vertraagt het genezingsproces.
• Het is mogelijk dat u een antibioticakuur krijgt. Dit is afhankelijk van de duur en grootte van de operatie. Gebruikt u medicijnen die de afweer verminderen zoals prednisolon,  lijdt u aan een afweerstoornis zoals leukemie of heeft u bijvoorbeeld geen milt meer, dan krijgt u ook een antibioticakuur. Het is belangrijk uw dermatoloog voldoende te informeren over uw medische voorgeschiedenis.
• Als een antibioticakuur nodig is krijgt u een recept mee van de dermatoloog. Meestal moet de kuur één á twee uur voorafgaand aan de operatie ingenomen worden. 

Het is van tevoren niet helemaal te voorspellen hoe lang de ingreep gaat duren. De operatie en  wachttijd wisselen elkaar steeds af. U dient daarom iemand mee te nemen die de hele ochtend bij u aanwezig is en u na de ingreep naar huis brengt. Het is niet verantwoord om na afloop zelf naar huis te rijden.
De dag van de operatie

U kunt thuis van tevoren gewoon ontbijten. Als u een antibioticakuur van uw dermatoloog heeft gekregen kunt u deze bij het ontbijt innemen. Ook uw medicijnen kunt u normaal innemen, met uitzondering van de medicijnen waarvan is aangegeven dat u ermee moet stoppen. Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt en geen make-up of crème gebruikt. Omdat het meestal gaat om een operatie in het gezicht, is het wenselijk gemakkelijke kleding te dragen die u niet over uw hoofd aan- en uit hoeft te trekken.

De operatie
De operatie wordt uitgevoerd door een dermatoloog en een verpleegkundig medewerker. In de behandelkamer neemt u plaats op de operatietafel.
• Rondom de plek van de ingreep worden foto’s gemaakt van de huid om de uitgangswaarde en de eventuele weefselverplaatsing vast te leggen. Soms kan deze informatie voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. Heeft u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat voorafgaand aan de ingreep melden bij de verpleegkundige.
• De te opereren plek wordt verdoofd. De dermatoloog verwijdert voor de eerste keer de huidkanker. Bij u wordt de operatie nu tijdelijk beëindigd en u krijgt een tijdelijk verband op de wond. U wacht dan in de wachtkamer van de polikliniek. Het is niet toegestaan tijdens het wachten de polikliniek Dermatologie te verlaten. Soms kunt u in de behandelkamer blijven. Voordat de operatie verder gaat, wordt u opnieuw verdoofd.
• De verwijderde huid wordt naar het laboratorium gebracht en onder de microscoop onderzocht. Dit kan soms best veel tijd in beslag nemen. Als blijkt dat er nog huidkanker aanwezig is, wordt er opnieuw huid weggesneden. Dit wordt weer onderzocht (maximaal 2x) en de wond wordt gesloten.
• Als alle huidkanker weggehaald is, wordt de wond gesloten. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving gebruikt. Er kan ook een stukje huid van elders van uw lichaam worden gebruikt. Hiervoor krijgt u een extra verdoving. In sommige gevallen wordt er voor gekozen de wond gedeeltelijk of volledig open te laten en zelf te laten genezen.
• Het sluiten van de wond duurt een half uur tot een uur. Dit is afhankelijk van de grootte van de wond en de manier waarop het moet gebeuren. Na het dichtmaken van de wond wordt er een drukverband aangebracht.
Na de operatie

Zeven dagen na de operatie komt u voor controle op de polikliniek. Soms vindt er een extra wondcontrole plaats na 4 dagen. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Het is raadzaam om tot die tijd rustig aan te doen. Houd daarnaast rekening met de volgende zaken:
• Laat het verband zitten tot de controleafspraak, tenzij anders is afgesproken.
• Als de wond vlak bij het oog zit kunnen de oogleden de eerste paar dagen gezwollen en blauw van kleur zijn, dit trekt vanzelf weer weg.
• Het is beter om niet te bukken. Als u bukt komt er druk op de wond waardoor de zwelling toeneemt.
• Er bestaat altijd een kans op nabloeden. Als de wond blijft bloeden, drukt u dan een half uur met een schone theedoek of handdoek (met constante druk) op het verband. Op de afdeling Dermatologie kunnen ze uw verband verschonen. Belt u overdag, dan kunt u meestal gelijk terecht.
Als de bloeding niet stopt neem dan overdag telefonisch contact op met de polikliniek Dermatologie (0512) 588801, keuze 3. Buiten kantooruren kunt u het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis bellen en vragen naar de dienstdoende dermatoloog, telefoonnummer (0512) 588888.
• Na de behandeling kan het geopereerde gebied enige tijd gevoelig blijven.
• Bij pijn mag u altijd paracetamol nemen, maximaal 3 keer per dag 2 tabletten van 500 mg tenzij de arts anders voorschrijft. U mag geen aspirine innemen in verband met bloedverdunning.
• De huisarts of voorschrijvend specialist bespreekt met u wanneer u start met de medicijnen waarmee u gestopt bent voor de ingreep.

Controleafspraken

Tijdens de controleafspraak bekijkt de dermatoloog de wond en de verpleegkundig medewerker verwijdert de hechtingen. Vaak gaan er daarna hechtpleisters op. U heeft 3 maanden later een controleafspraak bij uw dermatoloog. Omdat bij u huidkanker is geconstateerd blijft u gedurende 5 jaar onder controle bij de dermatoloog.

Mogelijke complicaties

Bij geen enkele chirurgische ingreep kan absoluut gegarandeerd worden dat de behandeling zonder complicaties verloopt. Bij de operatie kunnen kleine zenuwtakjes worden geïrriteerd of doorgesneden. Dit geeft een verminderd gevoel in het geopereerde gebied en is meestal tijdelijk. Bij zeer hoge uitzondering kan het voorkomen dat een zenuwtakje dat doorgesneden is, blijvende verminderde beweeglijkheid van het gezicht geeft. Als er op de wond een stukje huid van elders is geplaatst of als er huid van de wond verschoven is om de wond te sluiten, kan het een enkele keer voorkomen dat de huid niet 'aanslaat'. De wond geneest later vanzelf.

Een andere mogelijke complicatie is hypertrofie van de huid: door littekenvorming kan de huid wat verdikken.

Er bestaat een klein risico op wondinfectie en eventuele koorts. Dit uit zich in toenemende pijn, roodheid en een kloppend gevoel rond de wond. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie of uw huisarts en krijgt u antibiotica. De controleafspraak bij uw dermatoloog wordt in dit geval vervroegd.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze operatie, dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend dermatoloog of met het secretariaat van de polikliniek Dermatologie. Het telefoonnummer is (0512) 588801, keuze 3.