Maag-, Darm- en Leverziekten (polikliniek)

Verpleegkundig spreekuur IBD

Voor mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
 
Uw behandelend specialist heeft u doorverwezen naar het spreekuur van de Maag-, Darm- en Lever-verpleegkundige (MDL-verpleegkundige). De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een chronische darmaandoening en wordt ook wel IBD-verpleegkundige genoemd. De IBD-verpleegkundige werkt nauw samen met de MDL-artsen en de spreekuurassistenten van de polikliniek MDL.
 
IBD
De internationale term IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease. Vrij vertaald: darmziekten met ontstekingen. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa horen bij deze groep darmziekten. Beide zijn chronische aandoeningen. Dit betekent dat de verschijnselen behandeld kunnen worden, maar dat de ziekte blijft bestaan. Dit heeft invloed op uw dagelijkse leven.
 
Meestal blijft u onder behandeling van de Maag-, Darm- en Leverarts (MDL-arts) in het ziekenhuis. Daarnaast kunt u regelmatig een afspraak met de IBD-verpleegkundige hebben.
 
De IBD-verpleegkundige
De verpleegkundige biedt u ondersteuning bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. De verpleegkundige bespreekt met u al de onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn.
 
Wat kunt u van de IBD-verpleegkundige verwachten?
De IBD-verpleegkundige:
 
 • is het eerste aanspreekpunt bij vragen;
 • geeft u voorlichting over uw aandoening, onderzoeken en/of behandelmethoden;
 • informeert u over het herkennen van klachten en geeft aan wat u kunt doen als de klachten toenemen;
 • vult de informatie die u van de specialist heeft gekregen aan en verduidelijkt die informatie;
 • geeft advies over leefregels en voeding; 
 • geeft u voorlichting en instructies over medicijngebruik (o.a. leren injecteren);
 • controleert uw bloedwaarden;
 • geeft u advies over het omgaan met de klachten en beperkingen als gevolg van uw ziekte en/of de behandeling;
 • biedt ondersteuning bij mogelijke psychosociale problemen;
 • informeert u over ziekte en werk;
 • informeert u over reizen en vakantie;
 • informeert u over vruchtbaarheid en anticonceptie;
 • informeert u over zwangerschap en borstvoeding;
 • verwijst u door naar een andere hulpverlener, zoals een diëtist, een maatschappelijk werker of een medisch psycholoog. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u en uw behandelend arts.
 
Contact
De polikliniek MDL is te vinden via route 22.
 
De IBD-verpleegkundige is aanwezig op dinsdag en donderdag en elke eerste maandag van de maand. 
De IBD-verpleegkundige is op deze dagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0512) 588 349.
U kunt ook via de e-mail contact opnemen: ibd@nijsmellinghe.nl.
 
Voor het maken van een afspraak bij de IBD-verpleegkundige kunt u terecht bij het secretariaat MDL. U kunt het secretariaat bereiken via telefoonnummer (0512) 588 815.
Bij verhindering graag tijdig contact opnemen met het secretariaat.
 
Op onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN): www.crohn-colitis.nl
Maag Lever Darm-stichting: www.mlds.nl