Spatadercentrum

VNUS

   Tot voor kort werden spataderen met een operatie verwijderd. Hierbij is verdoving nodig in de vorm van algehele narcose of een ruggeprik. Sinds enkele jaren bestaan er laser-technieken waarbij door grote hitte (tot 1000 graden Celsius) het bloed in de ader gaat koken en het vat kapot wordt gemaakt. De VNUS  techniek is gebaseerd op een heel ander principe, de zogenaamde endovasculaire radiofrequente techniek.

   Met deze techniek, waarbij in feite ‘magnetrongolven’ worden gebruikt, treedt er verschrompeling van de vaatwand op. Het is een veilige behandeling die in het buitenland al jaren met groot succes wordt uitgevoerd. De VNUS wordt vooral toegepast voor grotere spataderen en kan de patiënt in veel gevallen een operatie besparen.

   Of een patiënt in aanmerking komt voor de VNUS behandeling, wordt door de dermatoloog bepaald op basis van analyse van de klachten en de bevindingen bij het Duplex vaatonderzoek. De feitelijke VNUS behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De patiënt kan na de behandeling weer lopend naar huis en er is meestal weinig tot geen napijn. Vaak kan de patiënt de volgende dag de dagelijkse activiteiten weer hervatten.

   Net als bij de andere spataderbehandelingen, worden ook de kosten van de VNUS behandeling volledig vergoed door de verzekering. De ingreep wordt uitgevoerd door een zeer ervaren medisch specialist.

   Klik op onderstaande afspeelbalken om twee (Engelse filmpjes te bekijken over de VNUS behandeling).