Longchirurgie

Het medisch specialisme Longchirurgie houdt zich vooral bezig met aandoeningen aan de longen. Vaak gaat het om longkanker.
Het behandelen van deze patiënten gebeurd in het samenwerkingsverband tussen de zuidfriese ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen en Sneek.

Als de patiënt in het ziekenhuis komt, onderzoekt eerst de longarts de patiënt. De longarts stelt een diagnose. Deze diagnose wordt besproken in een gemeenschappelijk overleg. In dit overleg worden de keuze voor behandeling gemaakt. Hierbij is ook het radiotherapuetisch instituut Friesland (RIF) betrokken. Als er besloten wordt om te opereren, doen de longchirurgen uit Heerenveen en Drachten dit in ons ziekenhuis. Als er een longtumor verwijderd wordt, vindt de operatie plaats in het ziekenhuis in Heerenveen. De nazorg is weer in Nij Smellinghe op de afdeling chirurgie. De controles na de operatie gebeuren weer door de eigen longarts.

Andere operaties bijv.voor onderzoek, klaplong of kijkoperaties worden in ons ziekenhuis uitgevoerd.
Chirurgen die deze operaties uitvoeren zijn dokter Looijen en dokter Verhoeff.
Gebeurd de operatie in Heerenveen, dan werken ze samen met dokter Droog of dokter Veldman.