Huid- en laserkliniek (polikliniek)

Meest gestelde vragen over tatoeages verwijderen

Wat is de Robijn (Ruby) laser?
De Robijn laser van Huid- en Laserkliniek Nij Smellinghe is een niet invasieve laser die ontwikkeld is om ongewenst tatoeage pigment uit de huid te verwijderen. De Robijn laser is in staat om zwarte, donkergrijze en donkerblauwe tatoeages te behandelen.

Hoe werkt de Robijn laser?
De Robijn laser zendt een krachtige, zeer zuivere lichtbundel uit. De energie van deze laserstraal wordt in het tatoeagepigment omgezet in warmte, waardoor de pigmentdeeltjes uit elkaar vallen. Deze pigmentdeeltjes worden dan vervolgens door het lichaam opgeruimd. Per laserschot wordt 15-20 vierkante millimeter ineens behandeld.

Kan de tatoeage helemaal verdwijnen?
In hoeverre de tatoeage verdwijnt is afhankelijk van onderstaande factoren.  In hoeverre de tverdwijnt de tatoeage spoorloos. In veel gevallen blijft toch nog een (vage) schaduw van de oorspronkelijke tatoeage zichtbaar. In zijn algemeenheid geldt dat hoe meer behandelingen worden uitgevoerd, hoe meer de tatoeage zal vervagen.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?
Dit is voorafgaande aan de behandeling moeilijk te voorspellen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van o.a.

  • De kleur van het pigment.
  • De soort tatoeagekleurstof die is gebruikt.
  • Het feit of de tatoeage door een amateur of een professional is aangebracht.
  • De tijd dat de tatoeage al in de huid zit.
  • De huid zelf.

Richtlijnen zijn dus moeilijk te geven. Soms zijn 3 behandelingen al voldoende voor een cosmetisch acceptabel resultaat, soms is na vele behandelingen nog restpigment aanwezig dat door sommigen als cosmetisch storend kan worden ervaren.

Kan de hele tatoeage ineens behandeld worden?
De totale oppervlakte die per keer met de laser kan worden behandeld is gebonden aan een maximum van ca. 70 cm2.

Kan de tatoeage weer terugkomen?
Wanneer het pigment door de laser is verpulverd en door het eigen lichaam is opgeruimd, is het pigment definitief uit de huid verdwenen.

Is behandeling met de Robijn laser pijnlijk?
De laserschoten worden door de meeste mensen ervaren als een ‘elastiekje dat tegen de huid geschoten wordt’. Verdoving is niet nodig. De behandeling wordt meestal goed verdragen, ook als er grotere gebieden tegelijk behandeld worden.

Zijn er bijwerkingen?
De belangrijkste bijwerking die mogelijk is, is een lichter worden van de huid (hypopigmentatie). Deze is doorgaans van voorbijgaande aard. Soms wordt de huid ter plaatse juist iets donkerder (hyperpigmentatie). Ook hyperpigmentatie is in principe een voorbijgaand probleem.

Een zeldzamer bijwerking is littekenvorming. Dit wordt vooral gezien als de huid te sterk wordt verwarmd door het (door de laser) verhitte pigment. Ook infecties van de huid kunnen aanleiding geven tot littekenvorming. Littekenvorming kan niet in alle gevallen voorzien of voorkomen worden en is helaas blijvend van aard.

Hoe verloopt de nabehandeling?
Wanneer de laserbehandeling heeft plaatsgevonden wordt de tatoeage behandeld met een antibiotische zalf (zilversulfadiazine-zalf). Het is verstandig deze zalf ook thuis gedurende 7 dagen 2 maal per dag op de behandelde huid aan te brengen.

Zijn er beperkingen vóór of ná de behandeling?
Het is verstandig om de felle zon gedurende enige weken voor en na de laserbehandeling te vermijden. Een door de gebruinde huid heeft meer kans op de genoemde bijwerkingen. Gebruik steeds een goede zonnebrandcrème. De zonnebank dient u tot een maand na de laatste behandelsessie niet te gebruiken. Er zijn verder geen beperkingen na de behandeling.

Zijn er lange termijn risico's aan de behandeling?
Uit recent onderzoek aan de Universiteit van Regensburg blijkt dat bij de Laserbehandeling van ongewenste tatoeages giftige en mogelijk kankerverwekkende stoffen in kleine hoeveelheden uit de tatoeage-inkten kunnen vrijkomen. Het is niet duidelijk of deze stoffen op de lange termijn het lichaam schade kunnen berokkenen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is bezig met een uitgebreid vervolgonderzoek.

Laserbehandeling van ongewenste tatoeages worden al sinds de jaren 80 verricht en gedurende deze periode zijn in de wetenschappelijke literatuur geen schadelijke bijwerkingen ten gevolge van het vrijkomen van deze stoffen gemeld.