Weer naar huis

U mag het ziekenhuis verlaten. Meestal een fijn moment.  Over het algemeen bent u weer in staat uw dagelijkse activiteiten te doen. Maar het kan voorkomen dat u nog niet helemaal hersteld bent of zult herstellen. Hier leest u welke vormen van nazorg mogelijk zijn en hoe u dit regelt.  U ontvangt in het ziekenhuis een brochure waarin praktische informatie staat over ontslag in het ziekenhuis.

Ontslag
Het is niet altijd te voorspellen wanneer u weer naar huis mag. Samen met uw behandeld arts bespreekt u dit. Over het algemeen is dit één of twee dagen voor uw ontslag. Samen met de verpleegkundige bereidt u uw ontslag voor. Misschien schrijft de arts u medicijnen voor of geeft hij u speciale leefregels mee. Of verwijst u door naar een fysiotherapeut. De behandeld arts brengt uw huisarts op de hoogte.

Medicijnen
Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis heeft u wellicht medicijnen gekregen. Wanneer u dit ook nodig bent na ontslag schrijft uw behandelend arts deze medicijnen voor. U ontvangt hiervoor een recept die u kunt inleveren bij de apotheek in Nij Smellinghe of bij uw eigen apotheek. Ook ontvangt u een overzicht van medicatie die u heeft ontvangen tijdens uw behandeling.

Zorg na ontslag
Heeft u na uw behandeling verpleging of verzorging nodig? De verpleegkundige bespreekt dit met u en schakelt indien nodig een transferverpleegkundige in. Zij is gespecialiseerd in het regelen van nazorg. De transferverpleegkundige kan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie inschakelen. Voor verpleging of verzorging bij u thuis. Als naar huis gaan geen mogelijk is kan het nodig zijn om (tijdelijk) naar een verpleeghuis of verzorgingshuis te gaan. Samen met de transferverpleegkundig bespreekt u de mogelijkheden en uw wensen.

Wanneer er sprake is van verhoogd risico op achteruitgang thuis kan de (transfer)verpleegkundige in het ziekenhuis al een afspraak maken met de wijkverpleegkundige . Zo kunt u alvast kennis met hem/haar maken. Tijdens het bezoek van de wijkverpleegkundige, zal de verpleegkundige die u dagelijks verzorgt op de afdeling, samen met u en uw familie, de overdracht voor de thuiszorg bespreken. In deze overdracht is naast de medische behandeling en medicatie ook aandacht voor bewegen, voeding en mogelijkheden om thuis valproblemen te voorkomen.

Vervoer
U kunt na een ziekenhuisopname beter niet zelf naar huis rijden. Uw opname kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Wij adviseren u om familie of kennissen te vragen om u naar huis te brengen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van openbaar vervoer of een taxi (op eigen kosten).  Als het medisch noodzakelijk is kunt u met een ambulance naar huis worden vervoerd.