Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde

Scholing

Ziekenhuis Nij Smellinghe is in 2009 erkend als Expertisecentrum voor Lymfologie (ECL). Doel van het expertisecentrum is diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en aan lymfoedeem verwante aandoeningen. Tevens fungeert het ECL als kenniscentrum, met als belangrijke taken research & development en onderwijs. Het ECL verzorgt scholing en praktijkdagen in samenwerking met het NPI. Een overzicht van cursussen en scholing op het gebied van lymfologie vindt u op de site van het NPI.

Praktijkdagen
Regelmatig krijgen we als ECL de vraag om een dagje mee te mogen lopen en mee te kijken. In de meeste gevallen zijn de leervragen aspecifiek en betreft het collega oedeemtherapeuten (oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten) of verpleegkundigen betrokken bij de oncologische zorg. Paramedici vormen de hoofdmoot en in de meeste gevallen betreft het collega’s die de basisopleiding oedeemfysiotherapie of de master Oncology and physical therapy hebben afgerond.
Aangezien het ECL gepositioneerd is als tertiair diagnostiek- en behandelcentrum worden met name de complexe patiënten gezien. Behandeltrajecten kunnen een conservatief en/of een operatief karakter hebben. Tegelijkertijd worden in het ziekenhuis ook de reguliere oncologiebehandelingen gegeven, waarbij vroegdiagnostiek en behandeling van lymfoedeem volledig protocollair is ingebed. Hierbij is de samenwerking met de verpleegkundig consulenten oncologie essentieel.
Als ECL is één van onze 'pijlers' het uitdragen van kennis, waarbij we graag stagemogelijkheden willen bieden. Vanuit dit oogpunt zijn de praktijkdagen georganiseerd.

Tijdens de praktijkdagen komen de volgende thema's aan bod:

 • De richtlijn lymfoedeem en de richtlijn lipoedeem
 • De hoog-complexe patiënten met lymfoedeem, of aan lymfoedeem verwante aandoeningen
 • Visie op Chronische Zorg
 • Chronic care management
 • Zelfmanagement
 • International Classification of Functioning, Disability and Health
 • Diagnostiek, medisch en paramedisch, met daarbij passende klinimetrie
 • Decongestieve Lymfatische Therapie
 • Compressietherapie, inclusief alle beschikbare materialen en de gebruikerservaringen
 • Interdisciplinair werken (dermatoloog, chirurg, oedeemfysiotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, medisch maatschappelijk werker, diëtist)
 • Oncologische zorgpaden
 • Vroegdiagnostiek en behandeling

Doel
De deelnemer kan na de praktijkdagen de relevante aspecten qua diagnostiek, behandeling en follow-up vanuit de richtlijn lymfoedeem toepassen in de verschillende stadia van lymfoedeem.

Didactische werkwijze
Thuisstudie, plenaire presentaties, praktijkdemonstraties en vaardigheidstraining

Docenten
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Medewerkers ziekenhuis Nij Smellinghe
Cursusleiding
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Frans (F.N.) Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut
Locatie
Ziekenhuis Nij Smellinghe (route)

Deze cursus maakt deel uit van onderstaande leerlijn:

Meer informatie
Cursusoverzicht