Jodiummarker inbrengen bij een niet palpabel mammacarcinoom

Doel van het onderzoek

Bij een eerdere mammografie is bij u een afwijking in de borst gezien die verwijderd moet worden. Meestal is in een eerder stadium al een biopsie verricht.

De afwijking in uw borst is niet goed te voelen. Om het juiste gebied operatief te verwijderen is het daarom nodig om een marker in de afwijkende plek in uw borst te plaatsen. Deze marker is een klein metalen cilindertje met een dun laagje radioactief materiaal. De hoeveelheid radioactiviteit is maar heel gering en kan daardoor geen kwaad. De marker wordt via een naald ingebracht in uw borst. De marker kan door de radioactiviteit opgespoord worden door de chirurg en zo kan de chirurg het juiste gebied in uw borst verwijderen. Het plaatsen van de marker gebeurt met echografie of met röntgenopnames.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Let op: Gebruik op de dag van de afspraak geen bodylotion op het bovenlichaam.

Kleding

U kunt uw normale kleding dragen. Voor het onderzoek zal de MBB'er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) u vragen uw bovenlichaam te ontkleden.

Verloop van het onderzoek

Röntgen
Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op een onderzoektafel. In deze tafel zit een opening waardoor uw borst naar beneden hangt. Uw borst wordt het hele onderzoek aangedrukt door een compressieplaat met een rechthoekige opening. De afwijking in uw borst moet precies in het midden van deze rechthoekige opening worden afgebeeld. Daarna is het van belang om niet meer te bewegen.
Er wordt een aantal foto’s gemaakt. De computer kan met behulp van deze foto’s nauwkeurig de plaats en de diepte berekenen waar de naald moet worden ingebracht. De huid wordt gedesinfecteerd. De plaats waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de naald met de marker ingebracht. Aansluitend worden er twee controlefoto’s gemaakt. Op de monitor kan direct worden bekeken of de marker in de afwijking zit. Als de marker zich op de juiste plaats bevindt, wordt de naald verwijderd.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Echo
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De radioloog brengt met behulp van het echoapparaat het afwijkende gebied in beeld. De huid wordt gedesinfecteerd en de plek waar de marker wordt ingebracht wordt verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt de naald, met daarin de marker, precies in het afwijkende gebied geplaatst. De naald wordt teruggetrokken en de marker blijft achter.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Voor röntgen en echo geldt
Ter controle worden vervolgens nog twee mammografie-opnames gemaakt van uw borst. Daarna mag u zich aankleden, u kunt gewoon een bh dragen.

Verloop tijdens de operatie

Tijdens de operatie wordt de marker opgespoord met een apparaat dat radioactiviteit detecteert. Het weefsel rond de marker wordt verwijderd. Van het verwijderde weefsel wordt een röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of de afwijking in het stukje weefsel zit. Vervolgens wordt het weefsel opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek.

De uitslag

Na ongeveer 7 dagen krijgt u de uitslag van uw behandelend chirurg. Aan de hand van de uitslag wordt het verdere beleid bepaald.

Tenslotte

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u ze stellen voor aanvang van het onderzoek of u kunt telefonisch contact opnemen met de mammacareverpleegkundige, tel. (0512) 588 521.