Totale Knie Prothese (mapje)

Informatiemap Totale Knie Prothese is eigendom van:


Naam:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

Operatiedatum:

 

Fysiotherapeut
Naam:

 

Telefoonnummer:
 

Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie
(0512) 58 88 05 tussen 11.30 – 12.30

1. Inleiding


U bent door de orthopeed op de wachtlijst geplaatst voor een knieprothese. Dit informatieboekje is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie. Zo vertellen wij u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

Dit boekje is uw eigendom. Wij raden dan ook aan om:

 • Uw persoonlijke gegevens in te vullen op de eerste pagina.
 • Dit boekje bij ieder bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts en andere hulpverleners mee te nemen en eventueel te laten lezen.
 • Uw arts/Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant en andere hulpverleners te vragen om belangrijke informatie in dit boekje op te schrijven.
 • Gebruik te maken van de ruimte in dit boekje om uw vragen en ervaringen te noteren.
   

Vraag zelf aan elke hulpverlener om uw vooruitgang of andere opmerkingen in dit boekje te noteren.
 

2. De knieprothese

U heeft een versleten kniegewricht en ondervindt pijn en beperkingen in het dagelijks leven. Daarom heeft u baat bij een operatie waarbij uw kniegewricht vervangen wordt door een knieprothese. Dit is geen kleine ingreep. De revalidatie vraagt wilskracht en inspanning van u, maar ook van uw familie. Het volledige herstel van de operatie duurt ongeveer 9 tot 12 maanden.

Een totale knieprothese
Het kniegewricht wordt gevormd door:

 • De onderkant van het dijbeen.
 • De bovenkant van het scheenbeen.
 • De knieschijf
   

Het kniegewricht is een scharniergewricht dat vooral kan buigen en strekken. De gewrichtsvlakken zijn bekleed met kraakbeen, zodat ze soepel over elkaar heen glijden. De botdelen van het gewricht worden op zijn plaats gehouden door een stevig kapsel en gewrichtsbanden. Hier zitten pezen en spieren omheen. Slijtage van het kraakbeen is de meest voorkomende reden om een halfzijdige knieprothese te plaatsen. De gewrichtsvlakken bewegen niet meer soepel langs elkaar, waardoor het buigen en strekken van de knie steeds moeilijker en pijnlijker wordt. Wanneer fysiotherapie en/of pijnbestrijding niet meer helpen, komt u in aanmerking voor een knieprothese. Tijdens de operatie verwijdert de orthopeed de aangetaste gewrichtsvlakken en worden deze vervangen door de prothese. Een plastic schijf tussen de metalen delen van de prothese zorgt voor het soepel bewegen van het kniegewricht.


 

 

 

3. De voorbereiding

Als voorbereiding op uw operatie  raden wij u aan om de voorlichtingsfilm te gaan bekijken die via onderstaande link te vinden is: http://bit.ly/orthopedienijsmellinghe.

3.1 Voorlichtingsmiddag
Voordat u wordt geopereerd, krijgt u een aantal afspraken voor preoperatieve onderzoeken en gesprekken. Als belangrijke voorbereiding krijgt u allereerst een intake gesprek met de fysiotherapeut. Vervolgens zullen een aantal noodzakelijke afspraken plaatsvinden op één middag (carrousel). De middag begint met afspraken bij de anesthesist, anesthesieverpleegkundige, apothekersassistente en verpleegkundig specialist/physician assistent Orthopedie. Soms is het nodig dat u voor de operatie langs andere medisch specialisten gaat, bijvoorbeeld uw internist of cardioloog. Deze afspraken vallen buiten de carrousel.

Preoperatief onderzoek
Voor de operatie heeft u een screening bij de anesthesist. Met de anesthesist maakt u afspraken over het eventueel stoppen van (bloedverdunnende) medicatie voorafgaand aan de operatie. Ook bespreekt u welke verdoving u wilt. Dit is een ruggenprik. Ook wordt een kort medisch onderzoek gedaan.

Pijnmedicatie
Om na de operatie de pijn goed te kunnen bestrijden, start u thuis met pijnmedicatie (Gabapentine). Met deze medicijnen start u drie dagen voor de operatie. De anesthesist schrijft deze medicijnen voor. U krijgt instructies mee voor de inname.

PreOp-drank
Voor de operatie mag u een periode niet eten en drinken. De uitzondering hierop is het flesje PreOp-drank. Dit geeft u energie voor de operatie. U krijgt de PreOp-drank mee van de anesthesieverpleegkundige. Het uiterste tijdstip waarop u dit drankje kunt drinken, geven we aan u door wanneer u wordt opgeroepen voor de operatie.
Patiënten met diabetes komen niet in aanmerking voor het PreOp-drankje.

Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie
Tijdens de voorlichtingsmiddag maakt u kennis met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie.
Samen bespreekt u de voorbereiding voor de operatie en de periode erna. Tijdens dit gesprek verzamelen we gegevens over u en uw (thuis)situatie. Verder bespreken we afhankelijk van uw (thuis)situatie, het nazorgtraject met u. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis komt u op visite bij de Verpleegkundig Specialist/ Physician Assistant Orthopedie in de vorm van een gesprek. Als u vragen heeft, noteer deze dan in deze map.

De Verpleegkundig Specialist is een HBO-verpleegkundige, aangevuld met een 2-jarige Nurse Practitioner Master opleiding, in dit geval gespecialiseerd in de Orthopedie.
De Physician Assistant verleent eveneens op HBO-masterniveau medische zorg, in dit geval, de orthopedie. Na een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg(bijvoorbeeld voor verpleegkundige of fysiotherapeut) heeft een PA een brede medische masteropleiding gevolgd van ruim 2,5 jaar. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij ook al bij de huisarts of specialist.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut bekijkt uw fysiek functioneren en de klachten die u beperken in uw dagelijkse activiteiten voor de operatie. U ondergaat een aantal fysieke testen. Hiermee kan de fysiotherapeut beoordelen of u voor de operatie nog fysiotherapie moet volgen. Ook baseren we hierop de fysiotherapeutische behandeling na de operatie. Op deze manier geven we de therapie die bij uw persoonlijke situatie past.

Apothekersassistent
Neem uw huidige medicijnen mee naar het ziekenhuis. Uw medicatie wordt gecontroleerd door de apothekersassistent en toegevoegd aan ons digitale netwerk. Mochten er na dit gesprek nog wijzigingen plaatsvinden in uw thuismedicatie voorafgaand aan de opname, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan het Apotheek Service Punt (ASP) van ons ziekenhuis.

3.2 Aanvullende voorbereiding
Als voorbereiding op de operatie vragen we u een aantal formulieren in te vullen. Aan de hand van deze formulieren bepalen we welke aanvullende voorbereidingen getroffen moeten worden om de operatie en opname zo goed mogelijk te doorstaan. U kunt eventueel verwezen worden naar (één of meer van de) onderstaande personen/instanties.

De geriater
Naar aanleiding van een aantal vragen kan het zijn dat de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant u verwijst naar de klinisch geriater ter voorbereiding op de operatie. Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk.

De diëtiste
Goede voeding is erg belangrijk voor de operatie. De poliverpleegkundige Orthopedie brengt uw voedingsrisico’s in kaart tijdens de voorlichtingsmiddag.

Thuiszorg/revalidatie
Tijdens het intakegesprek met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant/ Senior Verpleegkundige Orthopedie wordt samen met u een inschatting gemaakt van welke zorg er na de operatie nodig zal zijn. Na de operatie bekijkt u op de afdeling samen met de Verpleegkundige, Fysiotherapeut en Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant waarbij u ondersteuning nodig heeft. Er wordt gekeken of dat met thuiszorg kan worden opgevangen, of dat het noodzakelijk is om tijdelijk ergens anders te verblijven om te revalideren. U kunt dan aangeven naar welk instelling uw voorkeur uitgaat, bijvoorbeeld De Marrewijk, Bertilla, Berchhiem of Stellinghave. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met uw wens. Ook kunt u aangeven voor welke thuiszorgorganisatie u voorkeur heeft als het noodzakelijk is om thuiszorg in te schakelen.

Het inschakelen van thuiszorg of een instelling voor revalidatie, wordt volledig verzorgd door het Transferbureau van Nij Smellinghe. Zowel de thuiszorg als de instellingen om te revalideren vallen onder de basisverzekering, het kan wel zijn dat de eigen bijdrage wordt aangesproken.

Bezoektijden
Op de afdeling Orthopedie gelden de volgende bezoektijden: dagelijks van 15.00 tot 19.30 uur. Op zaterdag en zondag zijn er extra bezoektijden van 10.00 tot 11.00 uur. Als uw coach of bijzondere begeleiding aanwezig moet zijn buiten de bezoektijden, dan worden er afspraken gemaakt met de dienstdoende verpleegkundige. U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Dit is om rekening te houden met uw gezondheid en herstel en dat van uw medepatiënten.

Waardevolle bezittingen
We raden u aan geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten in verband met mogelijke diefstal en verlies. Het ziekenhuis is een openbaar gebouw en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


 

4. Uw opname in het ziekenhuis

Visie

Tijdens uw ziekenhuisopname willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op de thuiskomst. Dit doen we door de thuissituatie zo goed mogelijk na te bootsen. We stimuleren u om zelf activiteiten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn dat u ontbijt aan tafel en u schenkt zelf uw kopje koffie in. Bij de belemmeringen die u tegenkomt kunt u met uw medepatiënten en met verpleegkundigen zoeken naar een oplossing. Als het lukt verblijft u overdag in de huiskamer op de verpleegafdeling.

Uw thuissituatie is de beste omgeving om te herstellen. We beseffen ons dat de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie na een zware operatie best groot en onzeker is. We doen er daarom alles aan om die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. U merkt dit tijdens de voorbereiding, waar we zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Deze informatie gebruiken we tijdens uw opname zoveel mogelijk voor uw herstel en revalidatie.

Ook dit informatiemapje speelt hierin een rol. Het doel van dit mapje is om u actief te betrekken bij het hele zorg- en revalidatieproces. Naast relevante informatie hebben we een checklist bijgevoegd met een aantal voorwaarden om het ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk voor te bereiden. Voor uw opname proberen we in te schatten wat u moet kunnen als u thuis komt. Van tevoren gaan we de checklist bij langs en kruisen aan wat geregeld moet worden. Tijdens de opname kunnen uzelf of andere afvinken welke activiteit behaald is en/of wat er nog geregeld moet worden. Zo is het voor iedereen inzichtelijk hoe uw herstel verloopt.

Mocht u vanuit het ziekenhuis niet direct naar huis kunnen, dan bespreken we dat met u. Er is dan een mogelijkheid om tijdelijk naar een revalidatiecentrum te gaan.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

 • De doosjes met medicijnen die u thuis gebruikt.
 • Krukken of een rollator (zet uw naam op de rollator voor uw opname).
 • Ondergoed en nachtkleding (liefst met korte of oprolbare mouw) en ochtendjas.
 • Toiletartikelen (handdoek en washandjes hoeft u niet mee te nemen).
 • Gemakkelijke, ruim zittende kleding en schoenen die u overdag draagt. Neem stevige schoenen mee, bij voorkeur geen slippers of schoenen met gladde zolen.
 • Het blauwe informatiemapje A5-formaat

Opname op de verpleegafdeling
Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op de afdeling Orthopedie B3 (3e etage). Een verpleegkundige vertelt u over de gang van zaken op de afdeling en over de operatie.

Uw ontslag naar huis hangt af van een aantal criteria, die u terugvindt in de checklist. Onze ervaring leert dat u gemiddeld twee dagen in het ziekenhuis ligt.

De operatie
De operatie duurt ongeveer een uur en gebeurt met een ruggenprik. Tijdens en na de operatie krijgt u antibiotica om een infectie te voorkomen. Direct na de operatie wordt een drukverband aangelegd. Na de operatie wordt uw been in een slede gelegd. Zodra u weer terug op de verpleegafdeling bent, wordt de slede geactiveerd, waarmee het been automatisch vier uur lang wordt gestrekt en gebogen. Dit voorkomt dat het gewricht stijf wordt.

Naast de Gabapentine waar u mee gestart bent voor de operatie, krijgt u pijnstillers in pilvorm. Ook krijgt u via een infuus een morfinepreparaat aangeboden door middel van een PCA- pomp (Patiënt Controlled Analgetica). Met dit pompje kunt u aanvullende pijnmedicatie regelen, afhankelijk van uw behoefte. De verwachting is dat u deze pomp weinig nodig heeft.

Enige tijd na de operatie helpt de verpleegkundige of fysiotherapeut u op de bedrand of in de stoel. Als u zich goed voelt kunt u zelfs al een klein stukje lopen.

Mogelijke complicaties
Een algemene complicatie bij een chirurgische ingreep is de kans op een nabloeding. Dit ontstaat hoofdzakelijk tijdens de operatie of binnen de eerste 72 uur na de operatie. Andere complicaties bij deze operatie zijn een (wond)infectie. Tijdens de chirurgische ingreep is er kortdurend een open verbinding geweest tussen uw kniegewricht en de buitenlucht. Ook na de operatie bestaat de kans op het ontstaan van een infectie door bijvoorbeeld slechte wondgenezing of voedingsstatus. Door het bewerken van uw botdelen heeft u tot 6 weken na de operatie een verhoogde kans op het ontwikkelen van trombose.

Rokers hebben een verhoogde kans op complicaties. Dit grotere risico wordt veroorzaakt doordat nicotine en koolstofmonoxide de afweer, stolling, doorbloeding- en het zuurstofaanbod verminderen. Daardoor worden de wondgenezing en botheling belemmerd. Het advies is om te stoppen met roken voor de ingreep.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u deze stellen aan uw chirurg, de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie.


 


 

5. Ontslag uit het ziekenhuis

Na de operatie
De dag na de operatie begeleiden we u bij het wassen en aankleden. U trekt uw gewone kleren aan en bent zoveel mogelijk op. Als u voldoende hersteld bent en zelfstandig kunt functioneren volgt het ontslag. Afhankelijk van uw situatie wordt de nazorg besproken en geregeld. Ter voorkoming van trombose gebruikt u 6 weken na de operatie dagelijks een injectie (Fraxiparine) of een tablet (Xarelto). De keuze hangt af van het gebruik van overige medicatie en herstel van de wond. Het toedienen van de injectie is gemakkelijk zelf aan te leren (plaatsen injectie zie plaatje hieronder). Als dit niet lukt kan de thuiszorg dagelijks bij u thuis komen.

Met de onderstaande checklist kunt u alvast kijken of u bijna toe bent aan ontslag.

Lichamelijk   
Wondherstel normaalJaNee 
KoortsJaNee 
MisselijkJaNee 
OntlastingJaNee 
Pijn draaglijkJaNee 
Functioneren   
Zelfstandig in/uit bedJaNee 
Zelfstandig opstaan/zittenJaNee 
Loopvaardigheid zelfstandig en veiligJaNee 
Lopen met krukken/rollatorJaNeeN.v.t.
Goede kennis leefregelsJaNee 
TraplopenJaNeeN.v.t.
Zelfstandig wassen/aankledenJaNee 
Sociaal   
Fysiotherapeut ingelicht over ontslagJaNee 
Thuiszorg geregeld voor:JaNeeN.v.t.
- WondzorgJaNeeN.v.t
- Wassen/aankledenJaNeeN.v.t.
- Aan- en uittrekken van de kousJaNeeN.v.t.
- Prikken van FraxiparineJaNeeN.v.t.
Hulpmiddelen aanwezigJaNeeN.v.t.
- Bed benedenJaNeeN.v.t.
- GrijpstokjeJaNeeN.v.t.
- ToiletverhogerJaNeeN.v.t.
Maaltijdservice (Tafeltje dekje)JaNee 

 

6. Informatie na de operatie

Medicatie
We verzoeken u ervoor te zorgen dat er voldoende paracetamol in huis is voor gebruik na ontslag (3-4x daags 2 tabletten tegelijk).
U ontvangt recepten voor medicatie die u na ontslag thuis moet gebruiken. Het gaat hierbij om de volgende medicijnen:

 • Antistollingsmedicatie ter voorkoming van trombose (Fraxiparine of Xarelto).
 • Extra pijnstilling 1-3 maal daags.

Deze recepten kunt u bij uw ontslag ophalen bij de poliklinische apotheek van Nij Smellinghe. Uw eigen apotheek krijgt hiervan bericht.
Het is belangrijk dat u het innemen van de pijnstillers verdeelt over de dag. Als u niet of nauwelijks pijn heeft, stop dan als eerste de aanvullende pijnstiller en bouw daarna de paracetamol af. Overleg bij twijfel met de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant Orthopedie of met uw huisarts.

Herstellen van de operatie

 • Uw geopereerde been kan dik en/of blauw zijn door een bloeduitstorting en/of vochtophoping. Dit is normaal na een gewrichtsoperatie aan de knie. Als u zit, legt u uw been horizontaal. Blijf vooral in beweging. Lopen stimuleert de bloedsomloop en zorgt ervoor dat het vocht uit het been wordt afgevoerd. Uw been is na rust minder dik.
 • De kous die u na de operatie voorgeschreven krijgt kunt u gebruiken tot zes weken na de operatie. De kous zorgt voor extra steun aan het been. Zo gaat het vocht uit het been eerder terug naar de bloedbaan en wordt uw been minder dik. Wanneer uw been niet dikker meer is dan voor de operatie of als de kous afzakt, mag u het gebruik stoppen. Zwelling van het been kan lange tijd aanhouden.

Wanneer waarschuwt u een arts?
Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt (zie bereikbaarheid):

 • Als de operatiewond meer gaat lekken.
 • Als het wondgebied roder wordt, meer gaat zwellen en meer pijn doet, ook al bent u minder gaan oefenen en bewegen.
 • Als u niet op het geopereerde been kunt staan, terwijl dit van tevoren wel het geval was.
 • Als u koorts ontwikkelt hoger dan 38,5º Celsius.

De kans op een infectie blijft ook in de toekomst bestaan. Bij een operatie, huidinfectie of een grote ingreep aan het gebit, moet u uw behandelend (tand)arts doorgeven dat u een prothese heeft. Dit geldt voor iedereen met een prothese, maar vooral voor mensen met een verminderde afweer (zoals bij suikerziekte of chemotherapie). In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u antibiotica voorgeschreven krijgt.

Adviezen voor de thuissituatie
De eerste weken na de operatie kunt u, voor het herstel en de stabiliteit van de omringende weefsels, het beste met krukken of met een rollator lopen. De prothese mag volledig belast worden, maar het weefsel om de knie heen is flink beschadigd door de operatie. Het duurt minimaal zes weken voordat deze weefselschade hersteld is. In overleg met de fysiotherapeut bouwt u het gebruik van deze hulpmiddelen langzaam af.

Belangrijk is dat u zo snel mogelijk leert functioneren in de thuissituatie. Om dat verantwoord op te bouwen is professionele begeleiding van een fysiotherapeut sterk aan te raden. U gaat onder andere bezig met het verantwoord opbouwen van uw loopvaardigheid en de loopafstand. Maar ook mag u al vrij snel weer op een hometrainer fietsen om te gaan werken aan uw lichamelijke conditie. Belangrijk is ook om uw beenspieren en de beweeglijkheid van het geopereerde gewricht weer te trainen.
Het is goed om regelmatig te bewegen en te lopen en dit af te wisselen met voldoende rust.

U kunt zelf een afspraak maken met uw fysiotherapeut. Een machtiging en overdracht krijgt u mee of we sturen deze naar uw huisadres. De overdracht bevat informatie van de ziekenhuisfysiotherapeut voor uw eigen fysiotherapeut. Als u een week na uw ontslag nog niks heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

U kunt weer autorijden als u voldoende hersteld bent om veilig een auto te besturen. De meeste verzekeringen staan het besturen van een auto of fiets niet toe in de eerste 6 weken na de operatie. Als u hier vragen over heeft neemt u contact op met uw autoverzekering en/of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voor een individueel advies.

Zwemmen is in de eerste periode niet toegestaan. Bij de eerste controle krijgt u adviezen op welke manier u deze activiteiten kunt uitbreiden.


 


 

7. Adviezen na het plaatsen van een totale knieprothese


Zitten: gebruik bij voorkeur een hoge stoel met armleuningen. Houd het geopereerde been iets naar voren als u gaat zitten of staan.

Traplopen: gebruik bij het traplopen de trapleuning. Om de trap op te lopen brengt u eerst het niet-geopereerde been omhoog. De kruk en het geopereerde been volgen.

Om de trap af te lopen brengt u eerst het geopereerde been en de kruk omlaag, het goede been volgt.

Het bed: ga voorzichtig zitten. Steun hierbij met beide handen op het bed. Schuif zover mogelijk naar achteren voordat u uw benen op het bed legt. Leg geen kussen onder uw knieën als u op uw rug slaapt. Het is belangrijk dat uw knie helemaal gestrekt kan worden. U mag op uw zij slapen met een kussen tussen uw knieën. Voordat u opstaat is het goed uw knie eerst een aantal keren voorzichtig te buigen.

Het toilet: u kunt het toilet eventueel verhogen met een losse toiletverhoger. Als u extra steun nodig heeft kunt u handgrepen (laten) plaatsen. Deze zijn verkrijgbaar bij een doe-het-zelf-zaak.

Douchen: douchen mag vanaf de dag na de operatie. Baden raden we af omdat het in en uit bad stappen erg belastend is voor uw geopereerde been. Leg voor de veiligheid een antislipmat in de douche. U kunt een handgreep bij de kranen in de douche laten plaatsen voor steun tijdens het wassen en afdrogen. Zorg dat alle spullen binnen handbereik zijn.

Aankleden: ga voordat u begint met aankleden op een stoel of op bed zitten. Het risico dat u valt is hierdoor kleiner. Begin bij het aankleden met het geopereerde been. Begin bij het uitkleden met het niet-geopereerde been. Neem de tijd om u aan of uit te kleden om plotselinge of onvoorzichtige bewegingen te voorkomen.

Keukenactiviteiten: plaats de spullen die u vaak gebruikt in een kast waar u rechtopstaand goed bij kunt. Zo voorkomt u onnodig hurken/bukken.

Boodschappen: als u veel boodschappen nodig hebt, kunt u deze beter door iemand anders laten halen. Als u een paar boodschappen nodig hebt en de winkel is op loopafstand, kunt u zelf boodschappen doen met een schoudertas.

Wondverzorging: voor de eerste dagen krijgt u verbandmateriaal en instructies voor het verzorgen van de wond mee. Als uw knie zwelt, kunt u de knie koelen. U doet dit met behulp van een coldpack. Deze zijn verkrijgbaar bij de drogist. Doe de coldpack in een doek om bevriezing van de huid te voorkomen. Koel de wond drie keer per dag, gedurende 15 tot 20 minuten. Koel niet langer, dan heeft de koeling een averechts effect.

In en uit de auto stappen: de eerste zes weken rijdt u zelf geen auto. Zorg dat de autodeur volledig open kan. Laat de bestuurder de bijrijdersstoel in de achterste stand zetten. Soms kan een plastic zak op de stoel helpen bij het maken van de draaibeweging.

Benodigde hulpmiddelen

 • Een helping-hand is te gebruiken als een verlengde arm om kleding aan en uit te doen en om voorwerpen die verder weg liggen of op de grond zijn gevallen op te rapen.
 • Om gemakkelijk te kunnen draaien op de zitting van de stoel, in de auto of op bed, kunt u een plastic zak gebruiken.
 • Met een lange schoenlepel kunt u uw schoenen gemakkelijk aan en uit doen als u schoenen met elastische veters of instappers draagt.
 • Gebruik een schoudertas voor het verplaatsen van spullen in en om het huis wanneer u nog met twee krukken loopt.
   

Werkhervatting
Vraagt u zich af of de behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De bedrijfsarts kan, met uw toestemming, inlichtingen inwinnen bij uw specialist. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijke) beperkingen heeft en zo ja, welke. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Afspraken over uw werk verlopen vaak soepeler als u de bedrijfsarts al voor de ingreep of zo snel mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt.

U kunt in gesprek met de bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbodienst van uw bedrijf of organisatie. Bij de Arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken. Dit spreekuur kunt u ook bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

Controleafspraken
Afspraken op de polikliniek Orthopedie (route 11):

 • 14 dagen na de operatie bij de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant/Verpleegkundige Orthopedie voor het verwijderen van de hechtingen.
 • 4 tot 6 weken na de operatie bij de Orthopedisch Chirurg (dan wordt een foto van uw knie gemaakt).
 • 3 maanden na de operatie bij de Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant/Seniorverpleegkundige Orthopedie.
   

Bereikbaarheid
Bij problemen kunt u contact opnemen met de poli orthopedie, op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur (maandag t/m vrijdag) op telefoonnummer (0512) 58 88 05. 
In geval van spoed en in het weekend neemt u de eerste veertien dagen na de operatie contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Nij Smellinghe, telefoonnummer (0512) 58 81 46.

Ruimte voor vragen en aantekeningen
Interessante websites

 

www.nijsmellinghe.nl


www.zorgvoorbeweging.nl

 

www.zimmer.nl

 

www.orthopeden.org


www.mijnbesteheup.nl

 

www.fysionet.nl
 

Bijbehorende afdeling

Bijbehorende polikliniek

Printbare versie
Brochure

0512 58 88 88 | info@nijsmellinghe.nl 
Compagnonsplein 1, Drachten

Checklist voor ontslag

Lichamelijk   
Wondherstel normaalJaNee 
KoortsJaNee 
MisselijkJaNee 
OntlastingJaNee 
Pijn ondraaglijkJaNee 
Functioneren   
Zelfstandig in/uit bedJaNee 
Zelfstandig opstaan/zittenJaNee 
Loopvaardigheid zelfstandig en veiligJaNee 
Lopen met krukken/rollatorJaNeeN.v.t.
Goede kennis leefregelsJaNee 
TraplopenJaNeeN.v.t.
Zelfstandig wassen/aankledenJaNee 
Sociaal   
Fysiotherapeut ingelicht over ontslagJaNee 
Thuiszorg geregeld voor:JaNeeN.v.t.
- Wondzorg  JaNeeN.v.t.
- Wassen/aankledenJaNeeN.v.t.
- Aan- en uittrekken van de kousJaNeeN.v.t.
- Prikken van FraxiparineJaNeeN.v.t.
Hulpmiddelen aanwezigJaNeeN.v.t.
- Bed benedenJaNeeN.v.t.
- GrijpstokjeJaNeeN.v.t.
- ToiletverhogerJaNeeN.v.t.
Maaltijdservice (Tafeltje dekje)JaNee 


Opmerkingen: