Schouderoperatie - Neerplastiek en cuff repair

Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd een schouderoperatie te ondergaan in verband met aanhoudende klachten.
In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de voorbereiding, de operatie en de nabehandeling.

Hoe werkt de schouder?

De schouder is een kogelgewricht. De kop van de bovenarm bevindt zich in de kom van het schouderblad. Om dit gewricht heen bevindt zich een gewrichtskapsel. Daar omheen lopen spieren en pezen. Het gewrichtskapsel vormt samen met de pezen en spieren de ‘rotator cuff’. Een slijmbeurs tussen de pezen en het schouderdak functioneert als een soort glijlaag waardoor de pezen kunnen glijden tussen het schouderdak en de kop van de bovenarm.

Hoe ontstaat impingement?

Letterlijk betekent ‘impingement’ inklemming. Pezen en/of spieren kunnen ingeklemd raken tussen de botten van het schoudergewricht.

Door ouderdom kan het schouderdak (acromion) vervormen. Door dat de ruimte tussen de kop van de bovenarm en het schouderdak te klein wordt, kunnen hierdoor klachten ontstaan. Als dit het geval is, komen de pezen die onder het schouderdak doorlopen in de knel en kunt u irritatie van deze pezen en slijmbeurs krijgen. Dit gebeurt vooral tijdens het heffen van de arm, bijvoorbeeld bij een tennisopslag of ramen lappen. Het is ook mogelijk dat het schouderdak bij een geheven arm op een pees drukt en zo zelfs een scheur(tje) veroorzaakt.
Een dergelijke beschadiging kan ook ontstaan bij een val op de schouder.

De symptomen

Pijn
- U kunt (lichte) pijn ervaren bij zowel activiteiten als in rust.
- De pijn kan uitstralen van de voorkant van de schouder naar de zijkant van de bovenarm.
- Bij tillen of heffen van de arm kan de schouder extra pijnlijk of stijf aanvoelen.
- Het laten zakken van de arm kan pijnlijk aanvoelen.
- In een later stadium kan de schouder ook in rust, bijvoorbeeld ’s nachts, pijnlijk zijn.

Raakt de slijmbeurs ontstoken, dan is er meestal sprake van heftige pijn die alle bewegingen remt.

Bewegingsbeperking
De inklemming zorgt er samen met de pijn en zwelling voor dat de arm niet de normale bewegelijkheid heeft. De arm heffen is moeilijk, bijvoorbeeld bij het sluiten van een jas. Uiteindelijk kan impingement leiden tot een stijve schouder (frozen shoulder), waarbij het weefsel om het gewricht (gewrichtskapsel) verdikt raakt en verschrompelt.

De voorbereiding

U wordt op de dag van de operatie opgenomen in het ziekenhuis. U wordt nuchter op de afdeling verwacht. Dit betekent dat u, na het tijdstip wat de assistente aangegeven heeft, niets meer gegeten, gedronken en gerookt heeft. Eventuele medicijnen mogen met een slokje water worden ingenomen, tenzij anders aangegeven door de anesthesioloog.

Er wordt op de afdeling een kort opnamegesprek met u gevoerd door de verpleegkundige.

De chirurgische ingreep

De operatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Uw arts bespreekt met u wat voor u de meest geschikte optie is.

Arthroscopische neerplastiek
De orthopedisch chirurg maakt een aantal sneetjes van ongeveer een halve centimeter in de huid aan de voor- en achterkant van de schouder. Door middel van een camera wordt het schoudergewricht in beeld gebracht. Via de andere sneetjes kan met instrumenten eventueel de ontstoken slijmbeurs verwijderd en de onderzijde van het schouderdak bijgewerkt worden. Op deze manier wordt er meer ruimte gecreëerd zodat de pees weer vrijer kan bewegen.

Open neerplastiek
Geeft een kijkoperatie niet voldoende ruimte om de operatie uit te kunnen voeren dan kan er gekozen worden voor een open neerplastiek. De orthopedisch chirurg maakt toegang naar de schouder via een huidsnede. Er wordt toegang verschaft naar de ruimte tussen de kop en het schouderdak. Als één van de pezen beschadigd of gescheurd blijkt te zijn, kan deze in sommige gevallen gehecht worden.

Cuff repair
Een cuff repair wordt uitgevoerd als de pees gescheurd is. Deze ingreep wordt vaak uitgevoerd in combinatie met een (scopische) neerplastiek. Er wordt een snede in de huid gemaakt en de pees zal gehecht worden.

Complicaties

- Overmatige roodheid rondom de wond
- Overmatige zwelling bij de wond
- Koorts (boven 38.5 °C)
- Opengaan van de wond(en)
- Nabloeding
- Trombose
- Aanhoudende pijn, die niet voldoende reageert op de pijnmedicatie

De schouder kan na de operatie gezwollen en pijnlijk zijn. Neem regelmatig en op tijd de voorgeschreven pijnmedicatie in. Op die manier bouwt u een spiegel op in het bloed en kunt u de pijn beter onderdrukken. Wanneer één of meerdere van bovenstaande klachten ontstaan, neem dan buiten kantoortijden contact op met de Spoedeisende Hulp. Op werkdagen kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie. Dit geldt tot de controle afspraak op de polikliniek. De telefoonnummers vindt u aan het einde van deze folder.
Voordat u met ontslag gaat, krijgt u een vervolgafspraak mee voor op de poli Orthopedie.

 

Nazorg

Block anesthesie
Als uw arm vanaf de schouder verdoofd is met een zogeheten block, die gezet is in het halsgebied, kan deze tot 24 uur werken. Uw zenuwen in de gehele arm zijn dan tijdelijk uitgeschakeld. Gaat u huiswaarts als het block nog actief is, wordt u geadviseerd de sling continu te dragen totdat dit block uitgewerkt is. Dit betekent dat u met de sling naar bed gaat als het block nog niet uitgewerkt is. Hiermee wordt voorkomen dat u ongewenst op uw arm gaat liggen, met de mogelijkheid dat bloedvaten worden afgesloten van doorbloeding.

Wondverzorging
Thuis kunt u het verbandmateriaal verschonen als het verzadigd is met bloed, of u kunt het na twee dagen eraf halen als de wond droog is. Zijn er steristrips (zwaluwstaart pleisters) op de wond aangebracht dan moet u deze laten zitten tot de vervolgafspraak. Vallen de strips er vanzelf af, dan is dit geen probleem.

U mag de week na de operatie niet in bad of zwemmen. U mag twee dagen na de operatie weer douchen. De gebruikte hechtingen zijn oplosbaar.

 

Revalidatie

Oefeningen bespreekt u altijd met uw arts en/of fysiotherapeut. Draagt u een sling, dan kunt u te allen tijde de pols en de vingers een aantal keren per dag bewegen zodat deze niet stijf worden. Is er bij u een cuff repair (hechten van pezen) gedaan, dan mag u de eerste weken de arm niet heffen tegen weerstand. Op die manier wordt te grote kracht op de cuff voorkomen zodat deze niet (opnieuw) kan scheuren. Is de neerplastiek met een open procedure uitgevoerd dan draagt u gedurende een week de sling. De oefeningen mogen geen toename van pijn veroorzaken en moeten rustig worden uitgevoerd. Als de pijn het toelaat, is het wenselijk onder­staande oefening drie maal daags uit te voeren tot u vervolgafspraak op de poli Orthopedie.
Probeer uw arm af en toe uit de sling te halen om de zogeheten ‘slingeroefeningen’ uit te voeren: Laat uw arm ontspannen rustig slingeren in alle richtingen. Deze oefeningen kunt u het beste doen wanneer u iets voorover­gebogen staat met de andere hand steu­nend op de tafel. Deze oefening duurt maximaal een minuut.

Activiteiten
Heeft u de sling op den duur niet meer nodig, omdat u voldoende controle over uw arm terug heeft, dan mag u weer autorijden en fietsen. Dit zal tijdens de vervolgafspraak besproken worden. De verpleegkundig specialist/physician assistant of orthopedisch chirurg geeft akkoord als dit weer mogelijk is.

 

Contact
Poli OrthopedieTelefoon (0512) 588 805
Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant OrthopedieTelefoon (0512) 588 223
Spoedeisende HulpTelefoon (0512) 588 146