Golimumab (Simponi®)

Uw behandelende arts en/of IBDverpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Golimumab (Simponi®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Het is echter géén vervanging van de bijsluiter. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelende arts of verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingreactie in de darmwand. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar de huidige medicijnen kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking

Hoewel de precieze oorzaak van colitis ulcerosa niet bekend is, wordt bij patiënten met colitis ulcerosa in de darm een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies. Golimumab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten. Golimumab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen de klachten (zoals diarree en buikpijn) af. Ook voelen veel patiënten zich over het algemeen minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Golimumab treedt over het algemeen snel op, dat wil zeggen binnen enkele weken.
 

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u start met Golimumab is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten dan wel te behandelen. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van Golimumab kan ertoe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom zult u voor het starten
met de behandeling op tuberculose onderzocht worden. Ook Hepatitis B en C kunnen worden gecontroleerd, evenals HIV besmetting. Het is belangrijk dat u zelf let op andere bronnen en/of algemene verschijnselen van infecties.
Klachten die hierbij kunnen passen zijn:
• gezwollen lymfeklieren
• aanhoudend hoesten
• plotseling gewichtsverlies
• koorts

Het is tevens belangrijk dat u let op andere bronnen van infecties zoals wonden of problemen met het gebit. Als u een infectie vermoedt, meld dit dan aan uw behandelende arts of verpleegkundige. Golimumab mag namleijk niet worden toegediend op het moment dat u een ernstige infectie heeft. Dit geldt ook bij (risico op) seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).

Gebruik

Golimumab wordt één keer per vier weken via onderhuidse injecties gegeven. Golimumab wordt in een opstartdosering gegeven. De dosering is afhankelijk van uw gewicht. Voor een gewicht < 80 kg is het gebruikelijk te starten met 200mg, na 2 weken 100mg, daarna ieder 4 weken 50mg. Bij een gewicht > 80kg is het gebruikelijk te starten met 200mg, na 2 weken 100mg, daarna ieder 4 weken 100mg. De injectie wordt door u zelf toegediend of eventueel door uw naaste. U ontvangt instructies van een verpleegkundige over de injectietechniek. Hoewel het misschien een eng idee is, blijkt het zelf spuiten in de praktijk mee te vallen en goed te leren. Wanneer u hulp van iemand anders krijgt bij het injecteren is het noodzakelijk dat deze persoon eveneens getraind is. U dient Golimumab in de koelkast te bewaren. Na verloop van tijd kan de werkzaamheid van Golimumab afnemen en is het soms nodig om de injectie wekelijks te geven. Golimumab wordt soms als enige middel tegen colitis ulcerosa gebruikt, maar kan ook worden gecombineerd met andere afweeronderdrukkende middelen (azathioprine/ 6-mercaptopurine) of andere middelen tegen colitis ulcerosa. De combinatie van meerdere geneesmiddelen is vaak effectiever en zorgt voor minder afweerreacties op Golimumab en minder antistofvorming tegen Golimumab.

Interacties met andere geneesmiddelen

De combinatie met andere afweeronderdrukkende medicijnen geeft een verhoogde kans op infecties. Overleg bij twijfel met uw arts.

Bijwerkingen

Net als bij ieder geneesmiddel kunnen ook bij gebruik van Golimumab bijwerkingen ontstaan:
- Infecties van de bovenste luchtwegen, keelontsteking, slijmvliesontsteking van het strottenhoofd en neusverkoudheid.
- Reactie op de injectieplaats (huiduitslag, een lichte pijn of jeuk rond de plaats waar de Golimumab is geïnjecteerd). Koorts.
- Hoofdpijn, duizeligheid.

Zeldzame bijwerkingen zijn onder andere zenuwaandoeningen en hartproblemen. Neem daarom contact op met uw behandelende arts als u één van de volgende klachten ontwikkelt:
• allergische reacties zoals huiduitslag en jeuk
• moeilijkheden met lopen
• verminderd gevoel of tintelingen in de ledematen
• wazig zien en oogpijn
• kortademigheid
• gezwollen voeten

Overgevoeligheid

- Golimumab bevat sorbitol. Hebt u een intolerantie voor sorbitol? Overleg dan met uw arts voordat u het middel gaat gebruiken.
- De naaldbeschermer bevat latex. Overgevoeligheid voor latex kan een allergische reactie veroorzaken.

Zwangerschap

Tot zover bekend lijkt het gebruik van Golimumab gedurende de zwangerschap veilig te zijn. Golimumab gaat echter over in het kind. Om het kind zonder Golimumab geboren te laten worden kan Golimumab in week 24 onderbroken worden. Vaak geldt dat opvlamming van de ziekte meer risico’s met zich meebrengt in de zwangerschap dan het gebruik van Golimumab. Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens hebt of zwanger bent en Golimumab gebruikt.

Borstvoeding

Golimumab gaat over in de borstvoeding. In het algemeen wordt geadviseerd om geen borstvoeding te geven. Overigens zijn tot nu toe geen schadelijke gevolgen gevonden bij kinderen die borstvoeding kregen van een moeder die Golimumab gebruikte. Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens Golimumab gebruik.

Autorijden

TNF blokkerende middelen geven geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling.

Vaccinaties

Als u Golimumab gebruikt mag u geen vaccinatie met levende, verzwakte virussen en bacteriën krijgen. Hieronder vallen onder meer vaccinaties tegen bof, mazelen en rode hond (BMR), gele koorts, orale poliovaccin, orale tyfusvaccin en BCG. Een griepprik mag wel. Vertel de arts of verpleegkundige die u vaccinaties voorschrijft dat u Golimumab gebruikt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundige.

Bron

NICC Folder Golimumab
Uitgave september 2016
Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het NNIC en het ICC. De folder is ontwikkeld conform N-ICC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden
afgeweken. De inhoud van de folders kan wijzigen in de loop van de tijd. Het N-ICC en het ICC wijzen er op dat aan de inhoud van deze uitgave geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het N-ICC logo.