Budesonide

Uw behandelend arts en/of MDL verpleegkundig(e) specialist heeft met u gesproken over het gebruik van Budesonide. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Budesonide en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of IBD verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt vaak tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Werking

Budesonide behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschorshormonen of corticosteroïden worden genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.
De werkzame stof, Budesonide, bevindt zich in een capsule met vertraagde afgifte. Dit betekent dat de werkzame stof pas in het laatste deel van de darmen vrijkomt, waar de ontstekingen zich meestal bevinden. Het kan enkele weken duren voor u het effect van Budesonide merkt.

Gebruik

Budesonide is verkrijgbaar als Budenofalk, Cortiment en Entocort, in tabletvorm, als granulaat, zetpil of (schuim)klysma voor rectaal gebruik. Budesonide is een glucocorticosteroïd, net als Prednison, maar met een meer lokale werking (in de darm) en dus met minder bijwerkingen. Uw behandelend arts kiest voor Budesonide op basis van de ernst, locatie en uitgebreidheid van de ontstekingen.
Met name de locatie van de ontstekingen in de darm bepaalt de keuze voor tabletten, klysma’s of schuim.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van Budesonide zijn vergelijkbaar met die van Prednison, maar komen minder vaak en milder voor dan bij Prednison.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

• Dikker worden van het gezicht en romp. Dit wordt veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet.
• Koorts, pijn bij plassen, hoesten en pijnlijke keel, veroorzaakt door een verminderde weerstand tegen infecties. Deze verminderde weerstand wordt veroorzaakt door een verminderde werking van de witte bloedlichaampjes, die voor de afweer van het lichaam zorgen. Informeer uw arts bij het optreden van hiervoor genoemde klachten.
• Maagklachten, veroorzaakt door een toename van de maagzuurproductie.
• Langdurig gebruik van Budesonide kan mogelijk botontkalking veroorzaken. Calci-Chew/D3 valt te overwegen om gelijktijdig te gebruiken.

De kans op bijwerkingen is kleiner bij rectale toediening van Budesonide via een (schuim)klysma of zetpil.

Vaccinaties

De griepprik of Hepatitisvaccinatie zijn veilig bij het gebruik van Budesonide. Vaccinaties met verzwakte levende vaccins, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG moeten vermeden worden. Overleg met uw arts over vaccinaties.

Zwangerschap / Vruchtbaarheid en borstvoeding

Budesonide wordt alleen op strikte indicatie in de zwangerschap gegeven. Overleg met uw arts indien u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent. Het geven van borstvoeding bij gelijktijdig gebruik van Budesonide wordt afgeraden.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw IBD verpleegkundige.

Bron

N-ICC folder budesonide
uitgave september 2016
Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het N-ICC en het ICC. De folder is ontwikkeld conform N-ICC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden
afgeweken. De inhoud van de folders kan wijzigen in de loop van de tijd. Het NICC en het ICC wijzen er op dat aan de inhoud van deze uitgave geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het N-ICC logo.