Allopurinol

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (Imuran®) of mercaptopurine (Purinethol ®) voorgeschreven. Hierbij blijkt dat er bij u onvoldoende spiegel van het medicijn kan worden opgebouwd doordat dit in uw lichaam wordt omgezet in een afbraakproduct. Dit kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel Allopurinol, een medicijn wat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast. Door gelijktijdig gebruik van Imuran®/Puri-Nethol® en Allopurinol stijgt de spiegel en daalt het afbraak product. Doordat Allopurinol de afbraak van Imuran®/Puri-Nethol® beïnvloedt moet de dosis van deze middelen worden verlaagd. Tevens dient net als bij het starten van Imuran®/Puri-Nethol® het bloed na toevoeging van Allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd te worden. Daarnaast kan Allopurinol bijwerkingen geven.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die bij Allopurinol voorkomen zijn:

Vaak (1–10%): allergische huidreacties zoals huiduitslag.
Soms (0,1–1%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken (te verminderen door inname na de maaltijd).
Zelden (0,01–0,01%): overgevoeligheidsreacties, zie bijsluiter.
Zeer zelden (< 0,01%): zie bijsluiter.

In verband met mogelijke bijwerkingen zal regelmatig uw bloed worden gecontroleerd. Hierover licht uw IBD verpleegkundige of IBD arts u in.

Griepvaccinatie

Omdat u door de behandeling met Azathioprine (Imuran®)/Mercaptopurinol (Puri-Nethol®) en Allopurinol gevoeliger bent voor infecties komt u in aanmerking voor griepvaccinatie via uw huisarts.

Bron

N-ICC folder ALLOPURINOL
uitgave november 2014
Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen binnen respectievelijk het N-ICC en het ICC. De folder is ontwikkeld conform N-ICC richtlijnen om uniformiteit binnen de voorlichting ten aanzien van IBD patiënten in Nederlandse zorginstellingen na te streven. Op basis van goed hulpverlenerschap kan onder bepaalde omstandigheden van de inhoud worden afgeweken. De inhoud van de folders kan wijzigen in de loop van de tijd. Het N-ICC en het ICC wijzen er op dat aan de inhoud van deze uitgave geen rechten of plichten kunnen worden ontleend. Het staat u vrij uw bedrijfslogo te gebruiken naast het N-ICC logo.