Medisch Laboratorium

Federatie Nederlandse Trombosediensten

Federatie van Nederlandse Trombosediensten

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten(FNT) is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten. Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland.
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten is gelieerd aan de Trombosestichting Nederland (TSN) die ten doel heeft medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose te stimuleren en te financieren.

Federatie van Nederlandse Trombosediensten
Postbus 100
2250 AC Voorschoten
Telefoonnummer: 071-5617776
Faxnummer: 071-5618008
e-mail: fnt@fnt.nl
internet
: www.fnt.nl