Medisch Laboratorium

Opleiding Zelfmanagement

Sinds geruime tijd is het voor patiënten van de trombosedienst mogelijk om zelf de antistollingsbehandeling te regelen. Dit houdt in dat men zelf de stollingstijd van het bloed meet met behulp van een vingerprik en vervolgens zelf bepaalt hoeveel tabletten er ingenomen moeten worden.

Cursus
U volgt bij ons een cursus van 4 dagdelen (2x 2  uur en 2 x 1 uur). In deze cursus leert u bij uzelf bloed af te nemen met een vingerprik en de stollingstijd (de INR) te bepalen op het CoaguChek® apparaat m.b.v. meetstrips. Ook krijgt u uitgebreide informatie over de bloedstolling en hoe de antistollingsmedicijnen werken. Tot slot wordt u geleerd hoe u moet bepalen hoeveel tabletten u moet innemen ("doseren").

Begeleiding
Tijdens de cursus gaat u gedurende 2 x  6 weken onder begeleiding van de trombosedienst zelfmeten en vervolgens zelfdoseren. Elke week geeft u de gemeten INR of de INR en de voorgestelde dosering door aan de trombosedienst. Na deze 12 weken vindt er bij de trombosedienst een evaluatie plaats en wordt de kennis aan de hand van een toets besproken.

En daarna
Als alles in orde is en de training is afgerond, dan gaat u zelfstandig meten en doseren. Uitgangspunt is dat u wekelijks de INR controleert en de dosering vaststelt. Als het goed gaat, kunt u zich om de 2 weken controleren. Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met de trombosedienst.
U blijft onder controle van de trombosedienst. Voor controle van het apparaat en uw meet- en priktechniek, het bespreken van uw INR-uitslagen en doseringen dient u, afhankelijk van hoe het gaat, elke 3-6 maanden naar de trombosedienst te komen. De meetstrips worden dan ook aan u verstrekt.

Alleen zelf meten
Ziet u tegen het zelfdoseren op, of vindt u dit teveel tijd kosten, dan bestaat ook de mogelijkheid om alleen zelf te meten. Het doseren laat u aan de trombosedienst over. U kunt later alsnog zelf leren doseren als u dat wilt. In dit geval bent u slechts 2 dagdelen op training.

Aanmelden
Als u zich aan wilt melden voor de training voor het zelfmeten en zelfdoseren, of alleen zelfmeten dan kunt u kontact opnemen met de trombosedienst.

Wachttijd
De wachttijd voor de cursus zelfmeten/doseren bedraagt momenteel 1 á 2 maanden.