Functieafdeling

De functieafdeling is een afdeling waar onderzoek plaatsvindt voor verschillende specialisten. Een onderzoek wordt uitgevoerd om een mogelijke oorzaak voor bepaalde klachten van een patiënt te vinden of uit te sluiten.

De functieafdeling houdt zich in grote lijnen bezig met vier takken van onderzoek:

 • het hersenfunctieonderzoek
 • het hartfunctieonderzoek
 • het longfunctieonderzoek
 • het vaatonderzoek

Bereikbaarheid
De functieafdeling bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis. U volgt route 27. De afdeling is telefonisch te bereiken op nummer (0512) 588 225.
Openingstijden van de afdeling functieonderzoeken: 08.00 – 17.00 uur

Wie werken er?
Er werken op dit moment 24 laboranten op de functieafdeling. Alle laboranten zijn gespecialiseerd in de onderzoeken die zij doen. Zij maken gebruik van moderne apparatuur waarmee de meest optimale onderzoekresultaten kunnen worden behaald.

Welke onderzoeken worden er gedaan?
In totaal kunnen circa 40 verschillende onderzoeken worden verricht. De onderzoeken worden meestal zelfstandig door de gespecialiseerde laborant verricht. In een enkel geval wordt het onderzoek door de laborant en de specialist gezamenlijk gedaan.

Voor elk van de onderzoeken ligt een uitgebreide folder op de functieafdeling. Hieronder wordt in het kort een aantal veel voorkomende onderzoeken genoemd met een korte uitleg:

Hersenfunctieonderzoeken e.a. zijn bijvoorbeeld:

 • EEG = Registratie van de elektrische activiteit van de hersenen
 • SSEP = Gevoelzenuwonderzoek
 • BAER = Oorzenuwonderzoek
 • ENG/EOG = Onderzoek naar de oorzaken van duizeligheid en evenwichtstoornissen
 • Duplex = Opsporen van mogelijke afwijkingen van de bloedvaten in de hals
 • EMG = Onderzoek naar elektrische activiteit in de spieren en zenuwen
 • VEP = Oogzenuwonderzoek
 • Slaaponderzoek = Opsporen van mogelijke afwijkingen die op kunnen treden tijdens het slapen

 Hartfunctieonderzoeken e.a. zijn bijvoorbeeld:

 • ECG = Het maken van een hartfilmpje
 • Ergometrie/Fietstest = Onderzoek naar de belastbaarheid van het hart bij inspanning
 • Echo = Het opsporen van afwijkingen van het hart door middel van geluidsgolven
 • Slokdarmecho = Onderzoek met behulp van geluidsgolven van het hart via het inbrengen in de slokdarm van een dunne flexibele slang  met aan het eind een zender/ontvanger
 • Pacemaker = Onderzoek naar de noodzaak van plaatsing van een pacemaker, de werking daarvan en de controle daarop
 • 24 of 48 uurs ECG = Onderzoek waarbij via een draagbare recorder gedurende 24 of 48 uur de hartslag wordt gemeten
 • 24 uurs bloeddrukmeting = Onderzoek waarbij via een draagbare recorder gedurende 24 uur de bloeddruk wordt gemeten
 • CTG = Het maken van een hartfilmpje bij een nog ongeboren baby

Longfunctieonderzoeken e.a. zijn bijvoorbeeld:

 • Spirometrie = Meting van de inhoud van de longen
 • Diffusie = Onderzoek naar de snelheid waarmee de longen zuurstof opnemen en weer afgeven aan het bloed
 • FRC = Meting van het volume van de in de longen achtergebleven lucht na uitademing
 • Body-box = Onderzoek naar de weerstand van de luchtwegen
 • Longfunctie-ergometrie/fietstest = Inspanningsonderzoek waarbij de hoeveelheid en de samenstelling van de uitgeademde lucht wordt gemeten bij inspanning
 • Hyperventilatietest (HV test) = Onderzoek naar de mogelijkheden van hyperventilatie
 • Allergietest = Onderzoek naar de stoffen waar men mogelijk allergisch voor is
 • Histamineprovocatietest = Onderzoek naar de gevoeligheid van de luchtwegen.

Vaatonderzoeken e.a. zijn bijvoorbeeld:

 • TOS = Onderzoek naar doorstroming van de bloedvaten in de armen.
 • Duplex = Onderzoek naar bloedvaten in buik en benen met behulp van geluid.
 • Doppler-flow = Onderzoek naar mogelijke afwijkingen van slagaders met behulp van geluid.