Radiologie en nucleaire geneeskunde (afdeling)

Een specialist of (huis)arts stuurt u door naar de afdeling Radiologie. Daar worden onderzoeken gedaan om vast te stellen wat er met u aan de hand is. We proberen altijd om onderzoeken direct te laten plaatsvinden. Als dit niet kan, omdat u bijvoorbeeld nuchter moet zijn voor het onderzoek, dan maken we een afspraak met u. U kunt op verschillende manieren worden doorverwezen naar de afdeling Radiologie:

  • U bent al opgenomen in het ziekenhuis. U heeft alleen uw patiëntenpas nodig.
  • U brengt een bezoek aan een polikliniek van het ziekenhuis en de medisch specialist verwijst u naar de afdeling Radiologie. In dit geval wordt uw verwijzing elektronisch naar de afdeling Radiologie gestuurd en hoeft u alleen uw patiëntenpas mee te nemen.
  • U bent door uw huisarts verwezen. U heeft de verwijsbrief of het verwijsnummer van uw huisarts nodig.

Voorbereiding
Voor de meeste onderzoeken -  zoals foto’s van de longen of het skelet - is geen voorbereiding nodig. Deze kunnen direct zonder afspraak gedaan worden. Andere onderzoeken van bijvoorbeeld de buik vragen vaak wel om voorbereiding. Voor dergelijk onderzoeken en voor onderzoeken waarbij een bepaalde techniek gebruikt wordt of die langere tijd in beslag nemen, moet u een afspraak maken. Uw arts weet voor welke onderzoeken u een afspraak moet maken.

Afspraak
Als er voor het onderzoek een afspraak nodig is, krijgt u een schriftelijke afspraakbevestiging mee. Heeft u de afspraak telefonisch gemaakt, dan krijgt u de bevestiging thuis gestuurd. Op deze bevestiging staan datum en tijd van het onderzoek en eventuele voorbereidingen die nodig zijn. Soms krijgt u ook nog een folder met aanvullende informatie. Op de dag van afspraak kunt u zich melden bij de receptie van Radiologie (route32).
Soms worden mensen die later dan u zijn gekomen toch eerder opgeroepen. Dit komt omdat voor de verschillende onderzoeken verschillende apparatuur gebruikt wordt. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk op de afgesproken tijd gedaan. Loopt de plannng meer dan een kwartier uit, dan lichten we u daarover in. Hebt u langer dan een kwartier gewacht en nog niets gehoord, wilt u zich dan melden bij de receptie? Er kan dan iets verkeerd gegaan zijn.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bereikbaarheid
De afdeling Radiologie en nucleaire geneeskunde vindt u op de begane grond van het ziekenhuis. Volg route 32.
Telefoon: (0512)  588 814.
Openingstijden: 08.00 - 16.30 uur

Wie werken er?
Op de afdeling werken radiologen, medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB-ers), administratieve medewerkers en een klinisch fysicus.

Radioloog en MMB-er
Een radioloog is gespecialiseerd in het doen van onderzoek en het stellen van diagnoses met zogenaamde medische beeldvormende technieken. Daaronder vallen de röntgenfoto’s van botten en longen maar ook technieken als echografie, CT-scans, MRI-onderzoek, mammografie, angiografie, hartkatheterisatie, nucleair geneeskundig onderzoek en botdichtheidsmeting (botdensitometrie). Ook kan de radioloog via een zeer klein sneetje in de huid weefsel verkrijgen voor onderzoek of behandelingen uitvoeren. De radioloog werkt nauw samen met de MBB-ers. Veel onderzoeken worden ook zelfstandig uitgevoerd door een MBB-er. De radioloog maakt een verslag van het onderzoek (diagnose).

Klinisch fysicus
De klinisch fysicus is verantwoordelijk voor het gebied van de stralingsbescherming en zorgt dat er veilig met radioactieve straling en radioactieve stoffen wordt omgegaan.

Administratieve medewerkers
De administratieve medewerkers ontvangen u aan de receptie, maken afspraken en geven informatie.