Antistollingscommissie Nij Smellinghe stelt zich aan u voor

Geplaatst op 13 oktober 2016

Vandaag, 13 oktober, is het Wereld Trombose Dag. Een mooie gelegenheid voor de Antistollingscommissie van Nij Smellinghe om zich aan u voor te stellen!

Trombose
Bij trombose stolt bloed op momenten dat dit niet nodig is, omdat er geen bloeding is waardoor een bloedvat gedeeltelijk of volledig wordt afgesloten. Trombosepatiënten krijgen vaak antistollingsmiddelen voorgeschreven. Deze medicijnen zorgen ervoor dat het bloed dun blijft en niet meer zomaar stolt.

Kwaliteit verbeteren
Antistollingsmiddelen behoren tot de top 5 riskante(re) geneesmiddelen en zijn verantwoordelijk voor 50% van de potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames, onder andere veroorzaakt door verkeerd medicijngebruik. Om dit percentage te verlagen en de kwaliteit van het antistollingsbeleid in de eerstelijns (huisartsen e.d.) en tweedelijns (ziekenhuis) zorg te verbeteren heeft Nij Smellinghe in januari 2015, op aanbeveling van de landelijke stuurgroep LSKA, een antistollingscommissie opgericht en zijn  er twee  casemanagers Antistolling aangesteld.

Deze commissie bestaat uit:

  • dr. C. Kroon, internist Vasculaire Geneeskunde en voorzitter Antistollingscommissie
  • drs.  R. van der Aa, cardioloog
  • dr. A. Kruit, klinisch chemicus
  • drs. J. Sijtsma, apotheker
  • drs. P. Sindhunata, anesthesioloog
  • mw. S. de Jong, verpleegkundig specialist, casemanager Antistolling en secretaris Antistollingscommissie
  • mw. H. van der Velde, verpleegkundig specialist en casemanager Antistolling
  • mw. S. Donkervoort, kwaliteitsadviseur

Activiteiten Antistollingscommissie
De commissie is onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bijstellen en borgen van het antistollingsbeleid en –protocol in Nij Smellinghe, het ontwikkelen van een regionaal Antistolling en Trombose Expertisecentrum en het verzorgen van onderwijs om de antistollingszorg verder te verbeteren. Om dit te bespreken komt de Antistollingscommissie vijf keer per jaar samen. Op deze manier willen we met elkaar de complexe zorg rondom antistolling zo optimaal mogelijk organiseren!

 


« Naar overzicht