Zenuwechografie

Uw specialist heeft een zenuwechografie onderzoek voor u aangevraagd. In deze folder wordt uitgelegd wat een zenuwechografie is.

Wat is een zenuwechografie?

Een echografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk oor niet hoorbaar. Met behulp van echografie kunnen zenuwen en spieren in beeld worden gebracht. Dit onderzoek is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid.

Doel van het onderzoek

Met een zenuwechografie kunnen mogelijke afwijkingen van de zenuw worden opgespoord, zoals bijvoorbeeld een verdikking van de zenuw.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de afdeling Functieonderzoeken (route 27) en kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte. De laborant(e) die het onderzoek uitvoert haalt u vervolgens op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. 

Afhankelijk van de te onderzoeken zenuw moet u gaan zitten of liggen op de onderzoeksbank.
U krijgt een geleidende gel op de huid, deze voelt wat koud aan. Daarna gaat de laborant(e) met de transducer over de huid om de zenuw in beeld te brengen. Een transducer is een apparaat dat geluidsgolven uitzendt.

De zenuw wordt over een bepaald traject in beeld gebracht en er worden enkele metingen verricht. Verder wordt in kaart gebracht hoe de zenuw eruit ziet en worden afbeeldingen van de zenuw opgeslagen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 45 minuten, dit is afhankelijk van de vraagstelling van de specialist.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u naar huis. De resultaten van het onderzoek worden door de neuroloog beoordeeld. U krijgt hier later bericht over.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de receptie van de afdeling Functieonderzoeken.
Afdeling Functieonderzoeken is bereikbaar op werkdagen van 08:00-16:30 uur op telefoonnummer (0512) 588225.