Cognitieve training

Door een ongeluk, aandoening of ziekte kunt u problemen ervaren met het denkvermogen. Deze problemen worden ook wel ‘cognitieve klachten’ genoemd. U kunt ook cognitieve klachten ervaren zonder dat hier een medische aandoening aan ten grondslag ligt.

Bij cognitieve klachten kunt u onder andere denken aan:

  • Moeite hebben om een gesprek te volgen
  • Sneller geestelijk vermoeid zijn
  • Het vergeten van afspraken
  • Minder goed kunnen plannen en organiseren

Deze klachten kunnen invloed hebben op het dagelijks functioneren thuis, op het werk en/of school.

De training

Na de intake bij de psycholoog en een aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek, bent u doorverwezen naar de cognitief trainer van de afdeling Medische Psychologie van ziekenhuis Nij Smellinghe voor de training.

De training is er niet op gericht om de problemen die u ervaart op te heffen. Tijdens de training leert u om (anders) om te gaan met uw beperkingen om uw functioneren, ondanks de klachten, te optimaliseren. Dit gebeurt door het geven van informatie, het aanbieden van strategieën en (zo nodig) het inzetten van hulpmiddelen. Belangrijk hierbij is dat u thuis oefent, ook uw familie of partner kan daarbij betrokken worden.

De training bestaat gemiddeld uit vijf à zes bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 45 minuten.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat Medische Psychologie van het Psycho Somatisch Team, telefoonnummer (0512) 588355.