Longziekten (polikliniek)

Stoppen met Roken

Er is bij tabaksverslaving zowel sprake van een lichamelijke als een geestelijke afhankelijkheid. Nicotine is verantwoordelijk voor de lichamelijke verslaving. De geestelijke verslaving wordt vooral veroorzaakt door gewoontevorming.

U heeft het advies gekregen om te stoppen met roken. Het is bekend dat maar weinig mensen zonder hulp van hun verslaving af kunnen komen. Een van de medisch specialisten van Nij Smellinghe biedt  u hulp aan via de polikliniek stoppen-met-roken van Nij Smellinghe.
Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van de longverpleegkundige mw. J. Miedema, die zich gespecialiseerd heeft in de begeleiding bij het stoppen met roken. Samen met u stelt zij een persoonlijk stopplan op.

Motivatie
Het is erg belangrijk dat u er goed over heeft nagedacht wat uw motivatie is om te stoppen met roken. Dit is van belang om de kans om te stoppen met roken zo groot mogelijk te maken. Het stoppen met roken is een proces, waarin u keuzes maakt en veranderingen in uw leven aanbrengt.

Stopplan
Bij de eerste afspraak heeft u allereerst een kort gesprek met B. Reitsma, longarts. Hij is medisch verantwoordelijk voor de polikliniek stoppen met roken. Vervolgens heeft u een intakegesprek met J. Miedema, longverpleegkundige. U krijgt voorlichting over uw tabaksverslaving, uw rookgedrag en eventuele middelen die als ondersteuning bij het stoppen gebruikt kunnen worden. Dit eerste gesprek duurt drie kwartier. Vervolgens komt u voor controle. Tijdens deze vervolgbezoeken worden de obstakels die u tegenkomt met u besproken en ook wordt gezamenlijk bekeken wat u daar aan kunt doen. Het aantal controles zal in overleg met u gepland worden . De ene persoon heeft meer gesprekken nodig dan de ander. De begeleiding is dus op maat. Het is bekend dat het niet iedereen lukt in één keer te stoppen. Dit betekent niet dat de begeleiding dan stopgezet wordt. Er wordt besproken wat er de vorige keer is misgegaan en wat daar aan te doen. Zo mogelijk wordt er een nieuwe stopafspraak gemaakt en een nieuw stopplan opgesteld. Dus wanneer u toch weer bent gaan roken, wordt u gevraagd langs te komen of telefonisch contact op te nemen met de longverpleegkundige. Na overleg met u kan dan besproken worden of de begeleiding doorgaat of dat de begeleiding wordt stopgezet.

Wat gebeurt er in uw lichaam?
Al binnen twee dagen nadat u bent gestopt is de nicotine uit uw lichaam verdwenen.

  • Uw bloeddruk daalt en de temperatuur van uw handen en voeten nemen toe.
  • U krijgt meer energie waardoor u bijvoorbeeld gemakkelijker kunt gaan sporten.
  • De kans op het krijgen van allerlei lichamelijke aandoeningen neemt geleidelijk af.

Kosten
De consulten worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Voor het vergoeden van de hulpmiddelen bij het stoppen met roken verwijzen we u naar uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Contact
De longverpleegkundige is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Telefonisch is zij te bereiken op deze dagen tussen 12.00 en 12.30 uur op telefoonnummer (0512) 588 315 en via de email j.miedema@nijsmellinghe.nl
Bij afwezigheid wordt u automatisch doorverbonden met het secretariaat van de polikliniek Longziekten.