Kinderen willen natuurlijk ook weten wat er met hun vader, moeder, broer, zus, grootouder of naaste aan de hand is. Ze hebben vaak goed door dat er iets gaande is, maar begrijpen soms niet helemaal wát er precies aan de hand is. Daarom is het van belang dat ouders of naasten voorafgaand aan het bezoek op de Intensive Care (IC) hierover uitleg geven aan het kind.

Een bezoek aan een IC kan op een volwassene al een overweldigende indruk maken, dus zeker ook op een kind. Als u denkt dat uw kind het aankan om op bezoek te komen op de IC, dan is dat geen probleem. Het is wel verstandig uw kind goed voor te bereiden op wat er te zien en te horen is op deze afdeling. Ga ook altijd zelf mee of laat een andere volwassene meegaan. Als uw kind aangeeft niet op bezoek te willen op de IC, is het verstandig die beslissing te respecteren. Dat wil overigens niet zeggen dat u geen informatie meer kan geven over de toestand van de patiënt.

Voor het bezoek

Ter voorbereiding op het IC-bezoek is het verstandig om op de volgende zaken te letten:

 • Overleg met de betrokken verpleegkundige over het bezoek. De verpleegkundige kan u ook helpen bij de voorbereiding hierop. Overleg (als dat mogelijk is) met de patiënt over het bezoek. De patiënt kan dan aangeven of hij/zij dit wenselijk vindt en kan zich voorbereiden op eventuele emotionele gevoelens van zowel het kind als zichzelf, die naar boven kunnen komen tijdens dit bezoek.
 • Het kind moet in staat zijn te begrijpen wat er te zien zal zijn. Beschrijf daarom van te voren wat uw kind kan verwachten. Denk hierbij aan apparatuur, alarmgeluiden, kabeltjes en draadjes. Wijs uw kind er ook op dat de patiënt (meestal) een buisje in zijn mond en keel heeft om adem te halen en daarom niet kan praten.
 • Het kind moet weten of zijn/haar naaste op het bezoek kan reageren of niet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de patiënt is slaap wordt gehouden met medicijnen.
 • Geef uw kind de mogelijkheid om zelf vragen te stellen over de patiënt, beantwoord deze vragen eerlijk en duidelijk. Alle informatie die u geeft moet begrijpelijk zijn. Medische termen kunnen beter achterwege gelaten worden.
 • Maak eventueel een dag van te voren al een foto van de patiënt, zodat uw kind een indruk krijgt van hoe het eruitziet op de IC.
 • Ter ondersteuning kunt u het prentenboekje ‘Als papa slaapt, hoe kan hij dan eten?’ lezen met uw kind (2 tot 8 jaar). Dit boekje wordt u op de IC gratis aangeboden.
Tijdens het bezoek
 • Ga altijd zelf met uw kind mee. De aangewezen verpleegkundige begeleidt u tijdens het (eerste) bezoek en helpt u bij het beantwoorden van de vragen van uw kind.
 • Leg uit dat uw kind de patiënt mag aanraken als hij/zij dat wil.
 • Omdat uw kind veel indrukken krijgt, is het verstandig om het bezoek niet te lang te maken. Vaak is een bezoek van vijf á tien minuten al genoeg voor een kind.
Na het bezoek

Na het bezoek is het belangrijk om na te gaan of uw kind nog vragen heeft. Uw kind heeft waarschijnlijk even de tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Verstandig is om de volgende dag nog even na te praten. Ga na of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn. Gesprekstips hierbij zijn:
 

 • Het is niet gemakkelijk om een kind te vertellen hoe ernstig ziek iemand is van wie hij/zij houdt, maar bedenk dat ‘leugentjes om bestwil’ het vertrouwen van het kind in u kunnen schaden.
 • Soms hebben kinderen een detail gezien dat volwassenen niet opvalt en waarbij ze door hun fantasie een angstaanjagende gedachte krijgen. Wees alert op dit soort misverstanden.
 • Wanneer uw kind het lastig vindt om over deze situatie te praten, kan hij/zij een terugval in gedrag vertonen (bijvoorbeeld weer gaan duimen), klachten krijgen als buikpijn/hoofdpijn of prikkelbaar zijn. Met jonge kinderen kunt u in de thuissituatie samen (prenten)boeken lezen waarin emoties zoals verdriet, angst en pijn centraal staan.
 • Foto’s maken van de patiënt en de situatie waarin die zich bevindt, kan een hulpmiddel zijn om situaties te verwerken. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt dit zelf ook wil en dat het aansluit bij de persoonlijke begeleidingswens van betrokkenen.
 • Als uw kind het moeilijk vindt om erover te praten, wil hij er misschien wel over tekenen of spelen. Twee identieke knuffels kunnen een verbindende/troostende factor zijn door één aan de patiënt te geven en één aan uw kind.
 • Probeer gesprekken niet te officieel te maken. Terloops gaat het vaak makkelijker.

Een bezoek aan de IC kan veel impact hebben op een kind. Het is goed mogelijk dat uw kind zich daarom wat anders gedraagt na dit bezoek; dat is normaal. De kinderpsychologe van ziekenhuis Nij Smellinghe is altijd bereid tot begeleiding. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts als het afwijkende gedrag na een aantal weken nog steeds aanwezig is.

Wanneer is het beter om niet op bezoek te komen?

Kinderen zijn van harte welkom op de IC. Echter, de IC is niet de ideale omgeving voor een kind jonger dan één jaar. Vooral omdat zij kinderziektes kunnen hebben (ook zonder symptomen), waardoor zij besmettelijk kunnen zijn voor de patiënten op de IC. Andersom is een IC ook niet geschikt voor een zuigeling door de ziekmakende omgeving voor het kind zelf.

Soms is het beter om het bezoek niet aan te moedigen, maar even uit te stellen. Dit kan het geval zijn als uw familielid of naaste er heel anders uitziet dan normaal of als uw kind het vorige bezoek heel moeilijk verwerkt.

Wat als een naaste komt te overlijden

Ook in een situatie waarin een naaste op sterven ligt, is het van belang een kind hierbij te betrekken. Uw kind krijgt op die manier de ruimte om afscheid te nemen. Het advies is om in acute situaties u er niet van te laten weerhouden uw kind mee te nemen naar het ziekenhuis.

Tenslotte

Een eenduidig antwoord op de vraag of u uw kind wel of niet moet meenemen op IC-bezoek, is niet te geven. Het hangt van verschillende factoren af. De leeftijd van het kind en de relatie van het kind met de patiënt kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Een goede voorbereiding, juiste begeleiding en overleg met de betrokken verpleegkundige zijn essentieel voor een goed verloop.

In de blauwe map ‘Informatie voor bezoekers‘ in de familiekamer van de IC kunt u meer specifieke informatie vinden.

Bezoektijden en contact

Bezoek op de IC is tussen 10.00 en 15.00 uur en 15.30 en 19.30 uur van harte welkom. Tussen 15.00 en 15.30 uur is er in verband met de verpleegkundige overdracht aan bed geen bezoek mogelijk. U kondigt uw bezoek aan door aan te bellen bij de ingang van de IC. Het kan zijn dat één van onze zorgprofessionals op dat moment zorg verleent aan uw naaste.

Bij vragen kunt u de IC bereiken op telefoonnummer (0512) 588 503.