Huidkankercentrum

Cryotherapie

Wat is stikstof?
Stikstof is evenals zuurstof een natuurlijk gas, voorkomend in onze atmosfeer. Bij afkoeling tot –180 0 Celsius gaat de gasfase over in een vloeibare fase. (denk aan L.P.G.). Vloeibare stikstof (V.S.) kent vele toepassingen en wordt o.a. gebruikt om levend materiaal zoals sperma langdurig op te slaan. In de dermatologie wordt V.S. vooral gebruikt voor de behandeling van besmettelijke virusinfecties van de huid zoals hand- en voetwratten (verruca vulgaris) en waterwratten (mollusca contagiosa). Daarnaast wordt V.S. gebruikt voor de behandeling van een aantal soorten huidkanker of voorlopers hiervan. Op de behandeling van andere huidafwijkingen wordt in deze folder niet ingegaan. Om te voorkomen dat vloeibare stikstof snel weer overgaat in gasvorm is opslag in speciale koelcontainers nodig.

Hoe werkt vloeibare stikstof?
V.S. veroorzaakt door de snelle afkoeling een beschadiging van de in het behandelde gebied aanwezige cellen. Doel van dit alles is de definitieve uitschakeling van zieke / afwijkende cellen, zoals bij huidkanker of beschadiging van cellen die virusmateriaal bevatten zoals bij wratten. De gezonde huid zal eveneens (tijdelijk) te lijden hebben van deze behandeling maar zich vrijwel altijd weer herstellen. Bij huidkanker is er in het algemeen sprake van een eenmalige (dubbele) behandeling. Voor hardnekkige wratten zullen vaak meerdere behandelingen nodig zijn om tot een definitief goed resultaat te komen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
Bij huidafwijkingen, zoals wratten e.d. wordt de huid gedurende 10–15 seconden bevroren. Bij deze enkelvoudige bevriezing wordt vrijwel nooit plaatselijke verdoving toegepast. Bij dubbele bevriezing van bijvoorbeeld huidkanker, zullen de bijwerkingen, zoals verder vermeld, dan ook eerder en soms heftiger optreden.

Vloeibare stikstof kan op twee 2 manieren op de huid worden toegepast:
·  Via de spray techniek voor o.a. de behandeling van huidkanker en voorlopers hiervan.
·  Via de wattenstok b.v. bij de behandeling van gewone en waterwratten.

De snelle bevriezing veroorzaakt binnen enkele uren een zwelling op de plek zelf en zelfs in de omgevende huid. In dunne huidgebieden, zoals het gezicht ontstaat vaak een blaar, die soms met bloed gevuld kan zijn; dit is normaal. Na enkele dagen kan de plek gaan "dragen" met vorming van vocht en zelfs pus. Binnen 1-2 weken neemt de zwelling af en ontstaat er door het afstoten van de behandelde huid een korst, die spontaan zal verdwijnen. De huid mag vanaf de eerste dag met zeep worden gereinigd. Natte kompressen in de eerste 2 dagen zijn zinvol, daarna kan ter voorkoming van infecties een bacterie-remmende crème of tinctuur (b.v. Betadine of Sterilon) 1 maal per dag worden aangebracht. Gedurende de eerste 3-4 dagen kan plaatselijk pijn optreden. Zonodig kan paracetamol 1-3 dd per dag 500 mg worden ingenomen. Na 2 tot 4 weken vindt volledige genezing plaats. De herstelde huid kan in het begin wat harder aanvoelen en enigszins van kleur verschillen van de omgevende huid; vrijwel altijd trekt dit in de loop van de tijd bij. Over het algemeen is het medisch en cosmetisch resultaat zeer goed te noemen.

Wat mag u doen na de behandeling?
De wond mag overdag zonder pleister, mits deze niet te veel wondvocht afgeeft.  Vooral in het begin dient ’s nachts een pleister te worden aangebracht. Make-up kan worden aangebracht als de korst is gevormd. Bij problemen of verdere vragen kunt u bellen met de poli Dermatologie, tel: 0512-588801: op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.